Spring til indhold

Økonomiske nøgletal

Her er et hurtigt overblik over Japans økonomi, dansk samhandel, korruptionsindeks og valutakurser.

 

Japan 2010 2011 2012 2013
BNP vækst (real)
- Årlig, %
4,65 -0,45 1,75 1,61
BNP
- Konstant 2005 Mio. USD
   4.648.469    4.627.424    4.708.575    4.784.542
GNI
- Konstant 2005 Mio. USD
   4.770.793    4.766.599    4.852.311    4.952.904
BNP per capita
- Konstant 2005 Mio. USD
         36.296          36.203          36.912          37.573
Import af varer og tjenesteydelser
- Konstant 2005 Mio. USD
       592.808        627.836        660.936        681.378
Import af varer og tjenesteydelser
- Årlig % vækst
11,06 5,91 5,27 3,09
Eksport af varer og tjenesteydelser
- Årlig % vækst
24,36 -0,36 -0,18 1,53
Eksport af varer og tjenesteydelser
- Konstant 2005 Mio. USD
       747.598        744.943        743.598        754.968
Industry, værditilvækst
- % af BNP
27,54 26,14 26,03 26,21
Landbrug, værditilvækst
- % af BNP
1,18 1,16 1,21 1,21
Fremstilling, værditilvækst
- % af BNP
19,70 18,61 18,60 18,53
Services, etc., værditilvækst
- % af BNP
71,28 72,70 72,76 72,58
Befolkning, total
- Mio.
               128                128                128                127
Befolkningstilgang
- Årlig, %
0,02 -0,20 -0,20 -0,17
Unemployment
- % af den totale arbejdsstyrke
5,00 4,50 4,30 ..
Offentligt forbrug
- % af BNP
19,72 20,39 20,45 20,57
Offentligt forbrug
- Årlig, %
1,90 1,23 1,67 1,91
Privat forbrug
- % af BNP
59,26 60,31 60,66 61,14
Vækst i det private forbrug
- Årlig, %
2,44 0,16 2,22 2,03
Korruptionsindex
- 0-100, hvor 100 er mindst korrupt
.. .. 74 74

 

Danmark & Japan 2010 2011 2012 2013
Import af varer fra Japan til Danmark
- Mio. DKR
       2.215        2.862        2.460        2.067
Eksport af varer fra Japan til Danmark
- Mio. DKR
     10.653      10.437      12.060      10.950
Import af tjenesteydelser fra Danmark til Japan
- Mio. DKR
       4.987        4.223        4.803        4.404
Eksport af tjenesteydelser fra Danmark til Japan
- Mio. DKR
       6.528        9.184      13.650        7.538
Import, total
- Mio. DKR
       7.202        7.085        7.263        6.471
Eksport, total
- Mio. DKR
     17.181      19.621      25.710      18.488

 

Dansk import fra Japan 2013
Tekniske og videnskabelige instrumenter 13,67%
Elektriske maskiner og apparater 7,55%
Varer, ikke klassificeret efter art 7,33%
Specialmaskiner til forskellige industrier 6,74%
Maskiner og -tilbehør til industrien 6,62%
Organiske kemikalier 6,09%
Fotografiske og optiske artikler, ure 5,72%
Kraftmaskiner og motorer 5,12%
Metalvarer 5,08%
Jern og stål 4,91%
Andet 31,18%

Dansk eksport til Japan 2013
Kød og kødvarer 32,89%
Medicinske og pharmaceutiske produkter 26,33%
Kemiske materialer og produkter 4,47%
Tekniske og videnskabelige instrumenter 3,77%
Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n. 3,68%
Mejeriprodukter og fugleæg 3,09%
Andet 25,77%

Sources

World Bank

Danmarks Statistik

Transparency International

 

Valutakurser:
Se opdaterede kurser hos Danske Bank.

Korruptions-index:
Mere info hos Transparency International.