Spring til indhold

Fødevarer, landbrug & fiskeri

Det japanske marked for fødevarer er et lukrativt højprismarked med en samlet værdi på ca. 2.574 mia. DKK. Samtidigt har Japan en meget lav selvforsyningsgrad for fødevarer på kun 39%, og er derfor kritisk afhængig af importerede fødevarer, herunder fra Danmark, der i 2016 eksporterede fødevarer for 4,5 mia. DKK til Japan. Samlet set udgør fødevareeksporten dermed godt 33% af den samlede danske vareeksport til Japan.
Traditionelt set har råvarer til forarbejdningsindustrien tegnet sig for langt størstedelen af den danske fødevareeksport, og herunder især eksporten af svinekød, der i 2016 udgjorde hele 78% af den samlede danske fødevareeksport til Japan.

De japanske forbrugere har dog også en stor interesse i andre danske fødevarer, og japanske supermarkeder og flere af de eksklusive stormagasiner har derfor udtrykt ønske om at få flere danske kvalitetsfødevarer på deres hylder. Hidtil er det dog kun ganske få danske producenter af detailfødevarer, som har etableret en eksport til Japan, men interessen er stor, og i samarbejde med den danske fødevarebranche, arbejdes der derfor nu på en række konkrete eksportinitiativer, som har til formål meget hurtigt at få et større antal danske detailfødevarer ud i de japanske butikker.
Andre nye fødevaretenderser i den japanske detailsektor er convenience inkl. frost og færdigretter, private label, single og ældremad, samt økologi.

Læs mere om branchen og Eksportrådets initiativer på området på side 17 i handlingsplanen Vækst via Eksport: Danmark – Japan

Chef for handelsafdelingen
Thomas Højlund Christensen

 

Fødevarer, landbrug & fiskeri
Lene Mølsted Jensen

 

Landbrug & landbrugsmaskiner
Miho Matsumoto