Spring til indhold

Praktik

Ambassaden søger hvert semester en praktikant til hvert af følgende områder:

•   Politik
•   Strategisk Partnerskab & Public Diplomacy 
•   Handel & Eksport
•   Fødevarer & Landbrug

Du kan læse om de enkelte områder ved at klikke rundt i menuen til venstre. Praktisk information om ansøgningsprocedure og generelle vilkår i forbindelse med et praktikophold kan du finde nedenfor.

Hvorfor praktik på Den Danske Ambassade i Tokyo?

Som praktikant på Danmarks ambassade i Tokyo vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Samtidig forventer ambassaden, at du udfordrer huset ved at bringe dine idéer om nye tiltag og handlingsmuligheder i spil.

På ambassaden får du mulighed for at arbejde med f.eks. aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål og tilegne dig et indgående kendskab til dansk diplomati. Opholdet er med sit faglige og interkulturelle miljø en oplagt mulighed for at få dine kompetencer i spil. Hverdagen på ambassaden byder på udfordrende og meningsfulde opgaver, som giver dig brugbare erfaringer til din videre akademiske og professionelle karriere.

Generelt vil du som praktikant opleve, at du får et særligt forhold til den by, du opholder dig i. Det samme gælder i allerhøjeste grad for Tokyo. Byen er med sine 13,6 mio. indbyggere og sit rige kulturliv et særdeles spændende sted at arbejde og opholde sig i.

Vilkår for ansøgere

For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Både før og under opholdet skal du være tilmeldt et studie på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet.

Ambassaden beskæftiger både japanske og danske medarbejdere, men det fælles arbejdssprog er engelsk. Kendskab til japansk vil dog være en betydelig fordel.

Praktikperioden er 5-6 måneder i efterårssemesteret og løber fra 1. august til og med 31. januar (startdatoen aftales individuelt).
I forårssemesteret er perioden 6 måneder og løber fra 1. februar til og med 31. juli.

Praktikken er ulønnet, men der gives et mindre tilskud til kost, logi og sygeforsikring på op til 4.000 kr. om måneden for dokumenterede udgifter, eller det fulde beløb på 4000 kr. hvis praktikanten ikke modtager SU. Ud over dette tilskud skal du som praktikant være indstillet på selv at organisere og finansiere ophold og rejseomkostninger.

Ansøgninger

Ansøgninger til Strategisk Partnerskab & Public Diplomacy og handelsafdelingen skal skrives på engelsk. Ansøgninger til den politiske afdeling samt landbrugsafdelingen bedes udfærdiget på dansk. Man må gerne søge praktikstillinger i mere end én af ambassadens afdelinger.

Ansøgninger sendes per e-mail som skrives på engelsk til: tyoamb@um.dk med emnet: "Application for internship - name of applicant - name of department".

Ansøgningsfristen for forårspraktikperioden (1. februar – 31. juli) er den 1. september.
For efterårsperioden (1. august – 31. januar) er ansøgningsfristen den 5. marts.

Ansøgningen bør fokusere på følgende:
•   Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde
•   Hvorfor skal vi vælge dig frem for de andre ansøgere
•   Din motivation for at ansøge

Har du spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte ambassaden. Send en e-mail (på engelsk) til tyoamb@um.dk eller praktikvejlederen på det relevante område.

Kontakt: