Spring til indhold

Politik & Økonomi

Som praktikant i Afdelingen for Politik & Økonomi er det din opgave at researche, skrive og bidrage til rapporter og analyser om Japans politiske og økonomiske udvikling på områder af betydning for Danmark samt Japans stilling regionalt og globalt.

Praktikantens opgaver vil variere fra semester til semester, afhængigt af ambassadens arbejde, men du vil formentlig især komme til at arbejde med:

•   Japans bilaterale forhold til relevante lande
•   Økonomi - lokalt, regionalt og globalt med udgangspunkt i Japan, herunder frihandelsaftalen med EU
•   Forberedelse af enkeltstående begivenheder: Konferencer, besøg af danske ministre og/eller folketingsudvalg, OL2020 etc.
•   Miljø og klima
•   Sundhed
•   Det Strategiske Partnerskab mellem Danmark og Japan

Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant, Lukas Beyer (lukbey@um.dk).

Ansøgninger til den politiske afdeling bedes udfærdiget på dansk.

Kontakt:

Generelle spørgsmål:

tyoamb@um.dk


 

Praktikvejleder:

Martin Mikkelsen

Souschef

marmik@um.dk