Spring til indhold

Politik

Du vil under opholdet have mulighed for i samarbejde med ambassaden at skrive et projekt, som ─ efter aftale med dit studie ─ kan overføres som merit.

I den politiske afdeling researcher, skriver og bidrager praktikanten til rapporter og analyser om Japans politiske og økonomiske udvikling og stilling regionalt og globalt på områder af betydning for Danmark. Herunder kan nævnes:

•   Økonomi ─ lokalt, regionalt og globalt med udgangspunkt i Japan
•   Enkeltstående begivenheder; konferencer, besøg af regeringsledere, begivenheder etc.
•   Miljø og klima
•   Japans bilaterale forholt til relevante lande

Ambassaden ønsker at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail.

Ansøgninger til den politiske afdeling bedes udfærdiget på dansk.

Kontakt:

Generelle spørgsmål:

tyoamb@um.dk


 

Praktikvejleder:

Martin Mikkelsen

Souschef

marmik@um.dk