Spring til indhold

Strategisk Partnerskab & Public Diplomacy

Som praktikant i afdelingen for Public Diplomacy er det din opgave at bidrage med at skabe opmærksomhed omkring ambassadens generelle arbejde i Japan såvel som i Danmark samt at udbrede kendskabet til danske værdier og traditioner i Japan. På ambassaden i Tokyo er der i de kommende år en skærpet opmærksomhed omkring det strategiske partnerskab mellem Danmark og Japan, hvorfor praktikanten vil blive involveret i opgaver, der relaterer sig til det strategiske samarbejde.

Praktikantens opgaver vil variere fra semester til semester, afhængigt af ambassadens arbejde med at sikre implementeringen af de enkelte delelementer under det strategiske samarbejde. På ambassaden vil der også være fokus på kommunikationen og synliggørelsen af de afledte effekter fra det strategiske samarbejde.

På ambassaden er der i de kommende år en skærpet opmærksomhed omkring det strategiske partnerskab mellem Danmark og Japan. I marts 2014 lancerede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt sammen med premierminister Shinzō Abe et Strategisk Partnerskab for Vækst og Innovation mellem Danmark og Japan. Partnerskabet er et vigtigt skridt i udviklingen af et endnu tættere samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og forskningsområder i Danmark og Japan.

Den danske regering har i regeringsgrundlaget fra november 2016 understreget ønsket om at styrke det eksisterende partnerskab med Japan. Dette ønske blev genbekræftet juli 2017, da premierminister Abe besøgte statsminister Lars Løkke Rasmussen i Danmark.

Som praktikant skal du formidle ny viden og erfaringer fra det eksisterende strategiske samarbejde mellem Danmark og Japan, hvorfor det vil være gavnligt med gode skriftlige og kommunikative egenskaber. Kendskab til japansk vil være en fordel, men ikke en betingelse. Praktikanten forventes også at stå for opdateringer på sociale medier og redigering af ambassadens hjemmeside. Samtidig vil du indgå i idéudviklingen, planlægningen samt udformningen af projekter og begivenheder under det strategiske samarbejde samt i forbindelse med ambassadens generelle udenrigspolitiske arbejde. Du vil derfor komme til at arbejde sammen med ansatte fra alle ambassadens afdelinger og få indblik i forskellige tilgange til f.eks. projektledelse. 

Ambassaden ønsker at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant, Anna Matzen (annmat@um.dk).

I ansøgningen er det afgørende at angive, hvad du konkret kan bidrage med i forhold til ambassadens arbejde. Ansøgningen skal max. være én side og skrives på engelsk.

Kontakt:

Generelle spørgsmål:

tyoamb@um.dk