Spring til indhold

Media & Branding Denmark

Som praktikant i Media & Branding Denmark er det din opgave at bidrage med at skabe opmærksomhed omkring ambassadens arbejde, i Danmark såvel som i Japan, samt at forsøge at udbrede kendskabet til danske værdier og traditioner i Japan.

Det sker blandt andet ved hjælp af opdateringer på sociale medier, redigering af ambassadens hjemmeside mv.

Praktikantens opgaver varierer fra semester til semester, afhængigt af ambassadens projekter, men generelt vil det være gavnligt med gode skriftlige, kommunikative egenskaber. Kendskab til japansk er en fordel, men ikke en betingelse. Det er også praktikantens opgave at producere videoindslag til ambassadens hjemmeside. Således vil kendskab til videoproduktion og redigeringsprogrammet Final Cut være en fordel.

Som praktikant kommer man også til at indgå i idéudvikling, planlægning og udformning af public diplomacy-projekter, diverse events på ambassaden og tværgående projekter. Man kommer til at arbejde sammen med folk fra alle ambassadens teams og får indblik i projekledelsesmetoder .Danmark og Japan står i 2017 overfor en fejring af 150 års jubilæum for diplomatiske relationer landene imellem. Forud for denne fejring ligger der et stort forberendende arbejde, som vil bidrage til at give praktikanten indsigt i projektledelse og kommunikationsplanlægning.

Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail.

I ansøgningen er det afgørende at angive, hvad det erm du konkret kan bidrage med i forhold til ambassaden arbejde. Ansøgningen skal max. være én side.

Klik her for mere information om generelle forhold og ansøgningsprocedure.

Kontakt

Generelle spørgsmål:

tyoamb@um.dk