Spring til indhold

Før rejsen

Godt at vide, før du rejser til Japan.

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder råd og oplysninger til danske rejsende og findes på udenrigsministeriets hjemmeside. Udenrigsministeriet laver ikke rejsevejledninger for alle lande, men for en række lande med særlig risiko på grund af krig, fare for terrorisme, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet og lignende.

Hvis der ikke foreligger en rejsevejledning for Japan på udenrigsministeriets hjemmeside, betyder det at udenrigsministeriet ikke pt. har nogen anbefalinger for ophold i Japan.

Beredskab på engelsk

I tilfælde af en katastrofe i Japan, bør man holde sig orienteret på den japanske regerings hjemmeside for civil beskyttelse. Information vil evt. også være til rådighed på den japanske regerings hjemmeside, samt det japanske udenrigsministeriums hjemmeside.

I tilfælde af en katastrofe kan nyheder følges online på engelsk hos bl.a.: NHK (nationalt TV), Japan Times (landsdækkende avis), samt Asahi Shimbun (landsdækkende avis).

Udenrigsministeriet opfordrer generelt danskere i Japan til at følge de japanske myndigheders råd i tilfælde af katastrofer. Ambassaden opdaterer løbende Facebook.

Beredskab på japansk

Hvis man forstår japansk, eller er sammen med nogen som gør, er det en god ide at tænde for en af NHKs kanaler på TV eller radio hvis en katastrofe indtræffer.

Hvis man forstår japansk og samtidig har en japansk mobiltelefon, er det også en god ide at registrere sig til en mobiltjeneste som er forbundet til det nationale japanske J-alert system. J-alert systemet kan sende advarsler til japanske telefoner om jordskælv, tsunami, missilangreb mv. Systemet fungerer kun på japanske mobiltelefoner.

Information om hvordan advarsler fra J-alert systemet aktiveres på en japansk iPhone, findes på Apples supporthjemmeside. På siden er der også er link til de store teleudbydere i Japan, hvor der kan findes information om hvordan de enkelte udbyderes tjenester fungerer (kun på japansk).

Jordskælv, tyfoner, naturkatastrofer

Jordskælv og tyfoner er en risiko i hele Japan. Tsunami er en potentiel risiko langs kysterne.

Opdateret information om jordskælv, tsunami, tyfoner og øvrige naturkatastrofer findes på det japanske meteorologiske instituts hjemmeside.

Det anbefales at sætte sig grundigt ind i forholdsreglerne i forbindelse med jordskælv, tsunami og tyfoner inden afrejse. Læs ambassadens anbefalinger på siden om naturkatastrofer.

Atomkraftværket i Fukushima: Besøgende til Japan behøver ifølge ambassadens oplysninger ikke at tage særlige forholdsregler som følge af ulykken den 11. marts 2011. Detaljer om strålingsniveauer kan findes på det japanske turistkontors hjemmeside.

Officiel information - apps

Det japanske turistbureau, under det japanske Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), tilbyder en gratis engelsksproget smartphone app kaldet Safety Tips, som kan sende push-meddelelser med advarsler om bl.a. jordskælv og tsunami i Japan. Link til "Safety Tips" på det japanske turistbureaus hjemmeside.

Det japanske turistbureau har derudover lanceret en gratis app: "Japan Official Travel App" som tilbyder general information om rejse og ophold i Japan. Funktionen "Spot" tilbyder kort over steder med fri wifi, hospitaler, togstationer mv. i nærheden af brugeren. Funktionen "Travel tips" tilbyder links til andre apps, blandt andet førnævnte "Safety Tips" app.

Det danske udenrigsministerium tilbyder en gratis app: "UM Rejseklar" til alle danske rejsende, som kan hentes til smartphone og tablet.

App’en findes til iPhone, Android og Microsoft Phone. Med app'en kan rejsen forberedes og der kan findes kontaktoplysninger til udenrigsministeret og danske ambassader og konsulater i udlandet. Via mobiltelefonens indbyggede geolokalisering (telefonens geografiske placering) kan app'en vise vej til nærmeste danske ambassade eller konsulat, hvis uheldet skulle være ude.

"UM Rejseklar" giver desuden mulighed for at modtage målrettede beskeder fra udenrigsministeriet i tilfælde af krisesituationer i udlandet.

Danskerlisten

Danskere, der rejser til eller opholder sig i udlandet, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Adgang til wifi

Man bør sikre sig at man har adgang til informationer fra de lokale myndigheder under opholdet i Japan. Hvis man ikke har en 3G telefon, bør man som minimum medbringe et apparat med adgang til wifi. Sidstnævnte yder dog kun begrænset mulighed for at holde sig opdateret, idet man i så fald kun kan skaffe information hvis man er i nærheden af et åbent wifi-netværk.

Mere information om netværksadgang i Japan kan findes på denne kommercielle hjemmeside med info om Japan.

Gyldigt pas - bortkommet pas

Det sker desværre ofte at danske rejsende bliver stoppet af immigrationsmyndighederne ved indrejse til Japan, fordi der rejses på et pas som er, eller har været, meldt bortkommet. Det sker typisk når den pågældende finder sit bortkomne pas igen, men glemmer at melde passet fundet hos politiet eller kommunen i Danmark. Bemærk: Der advares ikke ved udrejsen fra Danmark om at passet er meldt bortkommet. Ambassaden anbefaler derfor på det kraftigste at man aldrig rejser til Japan på et pas som tidligere har været meldt bortkommet.

Konsekvensen af at blive stoppet af immigrationsmyndighederne er i værste fald at den rejsende bliver sendt tilbage til Danmark med førstkommende flyafgang. Hvis det derimod lykkes at komme ind i Japan er det altid dyrt og tidskrævende for den rejsende. Tilbageholdelsen hos immigrationsmyndighederne kan strække sig over flere dage og den rejsende skal møde personligt på ambassaden og ansøge om nyt pas, og efterfølgende møde hos de japanske immigrationsmyndigheder og have en indrejsetilladelse indsat i det nye pas.

Rejse/Sygeforsikring

Det gule sygesikringsbevis gælder ikke i Japan. Derfor er det meget vigtigt at tegne en rejse/sygeforsikring inden afrejse fra Danmark. Det anbefales, at denne dækker nogen tid ud over forventet hjemrejse i tilfælde af forsinkelser undervejs o. lign. Ambassaden kan ikke dække udgifter for rejsende.

Kørekort

Danske borgere med dansk kørekort må ikke køre bil i Japan uden et dansk internationalt kørekort. Kortet udstedes kun i Danmark, er kun gyldigt i ét år, og kan ikke forlænges. Det tager mindst en måned at få et internationalt kørekort fra Danmark, hvis man ansøger på ambassaden i Tokyo. Er man først kommet til Japan uden sit internationale kørekort og skal bruge det indenfor en måned, er der ingenting at gøre. For yderligere information om kørekort i Japan, klik her.

Vaccinationer

For information om vaccinationer før rejse til Japan, se Statens Seruminstituts hjemmeside.

Visum

Danske statsborgere kan opholde sig i Japan i op til 90 dage som turister uden forudgående visumansøgning. Øvrige aktiviteter kan være visumpligtige, afhængig af opholdets art og længde. Bemærk at alle spørgsmål om visum, indrejse og ophold i Japan skal rettes til japanske myndigheder.

Link til den japanske ambassade i Danmark.

Link til de japanske immigrationsmyndigheder.

Narkotika

Medbring ikke narkotika til Japan - der er meget strenge straffe for besiddelse af selv små mængder narkotika, inklusiv marihuana. Læs mere på siden Hvis uheldet er ude.

Yderligere information om indrejse

 Ambassaden henviser til den japanske ambassade i København for seneste informationer om visumreglerne for indrejse i Japan.

Kontakt:

Den konsulære sektion
Email:
tyoambcon@um.dk

 

 Download UM Rejseklar app'en

Android app on Google Play

 

 

 

""  

 

 Download from Windows Store