Spring til indhold

Før rejsen

Godt at vide, før du rejser til Japan.

Adgang til online-information under rejsen

Man bør sikre sig at man har adgang til informationer fra de lokale myndigheder under opholdet i Japan. Hvis man ikke har en 3G telefon, bør man som minimum medbringe et apparat med adgang til wifi. Sidstnævnte yder dog kun begrænset mulighed for at holde sig opdateret, idet man i så fald kun kan skaffe information hvis man er i nærheden af et åbent wifi-netværk. Mere information om netværksadgang i Japan kan findes på denne kommercielle hjemmeside med info om Japan.

UM Rejseklar - app

Download Udenrigsministeriets gratis app, der er en service til alle danske rejsende. Informationer fra um.dk findes nu også i den gratis app "UM Rejseklar", som du kan hente til din smartphone og din tablet.

App’en findes til iPhone, Android og Microsoft Phone.  Med app'en kan du forberede dine rejser og nemt finde kontaktoplysninger til Udenrigsministeret og danske ambassader og konsulater i udlandet. 
Via mobiltelefonens indbyggede geolokalisering (din geografiske placering) kan app'en vise vej til nærmeste danske ambassade eller konsulat, hvis uheldet skulle være ude.

App'en giver desuden mulighed for at modtage målrettede beskeder fra Udenrigsministeriet i tilfælde af krisesituationer i udlandet.

Danskerlisten
Danskere, der rejser til eller opholder sig i udlandet, opfordres uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer. Registrér dig på Danskerlisten.

Jordskælv
Situationen i Japan er normaliseret efter ulykken på Fukushima 1 atomkraftværket den 11. marts 2011, hvilket betyder at besøgende til Japan ifølge ambassadens oplysninger ikke har behov for at tage særlige forholdsregler som følge af ulykken. Detaljer om strålingsniveauer kan findes på det japanske turistkontors hjemmeside.

Jordskælv er dog stadig en risiko i hele Japan. Det anbefales at sætte sig grundigt ind i forholdsreglerne i forbindelse med jordskælv inden afrejse. Læs ambassadens anbefalinger på siden om naturkatastrofer. Opdateret information om jordskælv findes Japan Meteorological Agencys hjemmeside.

Beredskab
Udenrigsministeriet opfordrer generelt danskere til at følge de japanske myndigheders råd i tilfælde af f.eks. naturkatastrofer. Links til relevante japanske myndigheder vil blive lagt på ambassadens hjemmeside i en katastrofesituation. Ambassaden opdaterer også løbende Facebook.

Det japanske Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) tilbyder en engelsksproget smartphone app kaldet Safety Tips, som kan sende push-meddelelser med advarsler om jordskælv og tsunami i Japan. Link til MLITs website.

Gyldigt pas - bortkommet pas

 Det sker desværre ofte at danske rejsende bliver stoppet af immigrationsmyndighederne ved indrejse til Japan, fordi der rejses på et pas som er, eller har været, meldt bortkommet. Det sker typisk når den pågældende finder sit bortkomne pas igen, men glemmer at melde passet fundet hos politiet eller kommunen i Danmark. Bemærk: Der advares ikke ved udrejsen fra Danmark om at passet er meldt bortkommet. Ambassaden anbefaler derfor på det kraftigste at man aldrig rejser til Japan på et pas som tidligere har været meldt bortkommet.

Konsekvensen af at blive stoppet af immigrationsmyndighederne er i værste fald at den rejsende bliver sendt tilbage til Danmark med førstkommende flyafgang. Hvis det derimod lykkes at komme ind i Japan er det altid dyrt og tidskrævende for den rejsende. Tilbageholdelsen hos immigrationsmyndighederne kan strække sig over flere dage og den rejsende skal møde personligt på ambassaden og ansøge om nyt pas, og efterfølgende møde hos de japanske immigrationsmyndigheder og have en indrejsetilladelse indsat i det nye pas.

Rejse/Sygeforsikring
Det gule sygesikringsbevis gælder ikke i Japan. Derfor er det meget vigtigt at tegne en rejse/sygeforsikring inden afrejse fra Danmark. Det anbefales, at denne dækker nogen tid ud over forventet hjemrejse i tilfælde af forsinkelser undervejs o. lign. Ambassaden kan ikke dække udgifter for rejsende.

Kørekort
Danske borgere med dansk kørekort må ikke køre bil i Japan uden et dansk internationalt kørekort. Kortet udstedes kun i Danmark, er kun gyldigt i ét år, og kan ikke forlænges. Det tager mindst en måned at få et internationalt kørekort fra Danmark, hvis man ansøger på ambassaden i Tokyo. Er man først kommet til Japan uden sit internationale kørekort og skal bruge det indenfor en måned, er der ingenting at gøre. For yderligere information om kørekort i Japan, klik her.

Vaccinationer
For information om vaccinationer før rejse til Japan, se Statens Seruminstituts hjemmeside.

Visum
Danske statsborgere kan opholde sig i Japan i op til 90 dage som turister uden forudgående visumansøgning. Øvrige aktiviteter kan være visumpligtige, afhængig af opholdets art og længde. Bemærk at alle spørgsmål om visum, indrejse og ophold i Japan skal rettes til japanske myndigheder.

Link til den japanske ambassade i Danmark.

Link til de japanske immigrationsmyndigheder.

Narkotika
Medbring ikke narkotika til Japan - der er meget strenge straffe for besiddelse af selv små mængder narkotika, inklusiv marihuana. Læs mere på siden Hvis uheldet er ude.

Yderligere information om indrejse
Ambassaden henviser til den japanske ambassade i København for seneste informationer om visumreglerne for indrejse i Japan.

Kontakt:

Den konsulære sektion
Email:
tyoambcon@um.dk

 

 Download UM Rejseklar app'en

Android app on Google Play

 

 

 

""  

 

 Download from Windows Store