Spring til indhold

Hvis uheldet er ude

Hvis du mister penge, personlige papirer eller udsættes for en ulykke mens du er i Japan, kan du læse mere om hvad du bør gøre på denne side.

Kontakt altid politiet - ring 110

Hvis man udsættes for tyveri eller anden kriminalitet i Japan, bør man straks kontakte politiet enten ved personligt fremmøde eller ved at ringe 110.

Tokyo Metropolitan Police: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/english/index.html

Information fra det japanske turistkontor om japansk politi: https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/emergency-info/police-box-koban-system.html

Uheld og ulykker - ring 119

Ved uheld eller ulykker hvor der er behov for akut førstehjælp kan ambulance eller brandvæsen kontaktes på 119. Bemærk at 119 som regel ikke taler engelsk. Derfor kan det være nødvendigt for ikke-japanskkyndige at ringe til politiet i stedet på 110 og bede om engelsk assistance.

Personlige papirer og kort 

Ved tyveri eller tab af pas, kørekort, eller anden personlig ID som er mistet og som man har behov for at få erstattet, skal der altid optages politirapport (tonantodoke) hos japansk politi. Når man har rapporteret tabet til politiet kan man henvende sig til danske myndigheder eller kortudstedere mv. med henblik på at få udstedt erstatningskort mv.

Mister man sit pas, kan man mod gebyr (og med en politianmeldelse) få udstedt et midlertidigt pas på ambassaden eller på et af de danske konsulater. Der kan findes link til en liste over danske konsulater i Japan samt information om pasansøgning i menuen andetsteds her på siden.

Får man stjålet sit kørekort, skal man ligeledes henvende sig til politiet og få optaget en politirapport. Man kan indlevere en ansøgning om erstatningskørekort på ambassaden eller konsulaterne, men erstatningskørekort udstedes kun af danske kommuner som derfor sender erstatningskørekortet til Japan. Det kan tage op til en måned. Ambassaden og konsulaterne kan ikke udstede midlertidige kørekort.

Kontakt altid dit rejseforsikringsselskab

Hvis man ikke bor i Japan bør man i forbindelse med tyveri, kriminalitet, uheld eller ulykker altid kontakte sit rejseforsikringsselskab. Hvis man har fast ophold i Japan og har behov for juridisk assistance skal man kontakte sit lokale forsikringsselskab eller en advokat.

Ambassaden kan ikke træde i stedet for en rejseforsikring, lokal forsikring eller advokat, og ambassaden kan ikke repræsentere udlændinge i Japan overfor japanske myndigheder, virksomheder, organisationer eller privatpersoner.

Penge

Mister man kredit- eller hævekort, bør man straks underrette kortudstederen med henblik på spærring og eventuelt udstedelse af nyt kort.
Overførsel af penge til Japan kan være vanskeligt, idet man normalt skal have adgang til en konto i et japansk pengeinstitut for at få overført penge til Japan fra udlandet. Det er ambassaden bekendt dog p.t. muligt  at benytte Western Union til overførsel af penge til Japan fra Danmark.

Man kan ikke komme hjem på ambassadens regning, men i nødstilfælde, hvor alle andre muligheder for overførsel af penge er udtømt, kan ambassaden mod gebyr være behjælpelig med overførsel af penge fra pårørende i Danmark.

Lægebehandling

I tilfælde af sygdom og ulykker som ikke kræver akut hjælp, men dog kræver lægebehandling eller hospitalsindlæggelse, kan der bl.a. hentes information om hospitaler i Expat’s Guide to Japan. Se linket nederst på siden.

Kontakt til danske myndigheder

Ambassaden kan kontaktes på tyoambcon@um.dk. Ambassadens kontortid er hverdage 9:30-11:30 samt 13:30-16:30.

Udenfor ambassadernes kontortider har udenrigsministeriet etableret en vagtordning med henblik på at bistå nødstedte danskere. Ved opringning til ambassadens hovednummer +81 (0)3 3496 3001 kan der viderestilles til vagthavende i København.

Bemærk at der i de fleste bistandssager skal betales gebyr jf. udenrigsministeriets gebyrregler. Gebyret for pasudstedelse er forhøjet udenfor kontortid. Se linket til gebyrreglerne nedenfor.

Besiddelse af narkotiske stoffer

Der er meget hårde straffe for narkotikabesiddelse i Japan. Ambassaden skal på det kraftigste advare rejsende og herboende danskere mod at være i besiddelse af narkotiske stoffer. Besiddelse af selv meget små mængder narkotika (inkl. marihuana) kan medføre lange fængselsstraffe samt udvisning.

Se udenrigsministeriets hjemmeside for mere information om bl.a. bistand til fængslede og udgifter i forbindelse med fængsling.

Kontakt:

Den konsulære sektion
Email:
tyoambcon@um.dk