Spring til indhold

Andre naturkatastrofer

Tyfon

Tyfoner forekommer ganske hyppigt i Japan. Tyfonsæsonen går fra juni til november med årligt ca. 10 tyfoner, der rammer de japanske øer. Antallet og intensiteten varierer dog fra år til år, men tyfonerne kræver menneskeliv næsten hvert eneste år.

Som udgangspunkt anbefales det ikke at bevæge sig udenfor, idet nedfaldende objekter udgør en væsentlig fare. Befinder man sig i områder, hvor myndighederne har udstedt advarsler, henstillinger eller påbud, bør disse følges. Der opfordres til, at man  holder sig informeret via radio og TV.

Jordskred

Som en følge af store nedbørsmængder gennem længere tid er der i bjergrige regioner en reel risiko for jordskred. Disse kræver ofte menneskeliv. Myndighederne udsteder advarsler for særligt udsatte områder, men mange jordskred sker uden forudgående advarsler.  Det er således fornuftigt at vurdere risikoen, før man begiver sig til et bjergrigt område (eller hvis man bor i et sådant), og undlade at opholde sig der, hvis risikoen synes for stor.

Ryokan (japansk hotel) kan ofte ligge i bjergrige områder, og da det typisk er sådanne steder danskere vil besøge, bør man her være særligt opmærksom på jordskred. Jordskred kan også udløses af jordskælv, hvilket kan være vanskeligt at beskytte sig imod.

Vulkanudbrud

Japan har mange aktive vulkaner. I tilfælde af udbrud vil der – afhængig af hvilken vulkan der er tale om – være en vis risiko for den omgivende region. Danskere opholder sig som udgangspunkt ofte ikke i umiddelbar nærhed af aktive vulkaner i længere tid ad gangen, ligesom større udbrud tit varsles. Således er risikoen ikke overhængende, men dog reel. Myndighedernes instruktioner og opfordringer bør følges.