Spring til indhold

Jordskælv

20% af verdens jordskælv over 6,0 på Richterskalaen forekommer i Japan. I Japan er Kanto-regionen (Tokyo-området) det mest udsatte område, idet der her er et tektonisk sammenstød mellem fire muligvis fem kontinentalplader.

De fleste jordskælv er ikke forudsigelige. De japanske myndigheder mener dog at kunne forudsige enkelte typer jordskælv. Såfremt målinger skulle vise, at der er overhængende fare for et jordskælv, vil et varsel blive udsendt på engelsk på NHK radio og TV og enkelte andre radiostationer, såsom American Forces Network. Forskellige restriktioner vil i så fald blive indført, bl.a. i tog- og vejtrafikken og i brug af telefoner. De fleste jordskælv varer under et minut. Jordskælvene varierer i styrke fra daglige umærkelige rystelser over kraftigere rystelser til i mere sjældne tilfælde alvorlige jordskælv med stor destruktiv effekt.

Jordskælv tages derfor meget alvorligt i Japan, og enhver der rejser til landet, hvad enten der er tale om en kort forretningsrejse eller et længerevarende ophold, bør sætte sig ind i de forholdsregler, der kan tages vedrørende jordskælv.

De vigtigste forholdsregler i forbindelse med jordskælv kan sammenfattes som følger:

Før jordskælvet

Gør dig bekendt med, hvordan kriseberedskabet fungerer i dit område. Hvor er det nærmeste evakueringsområde og lignende. Det lokale kommunekontor (ward office) vil have oplysninger herom – de fleste også på engelsk. Et godt sted at starte er Tokyo Metropolitan Governments "Disaster Preparedness Tokyo" som kan findes online: http://www.bousai.metro.tokyo.jp/foreign/english/taisaku/2000943/index.html.

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) har en beskedservice, der kan anvendes i tilfælde af at det almindelige telefonnettet bryder sammen og familien ikke er samlet. Her kan efterlades beskeder, som kan aflyttes af andre. Dermed kan familiemedlemmer komme i kontakt med hinanden og udveksle informationer. Der bør på forhånd aftales ét telefonnummer, som alle familiemedlemmer kan huske, hvilket vil fungere som password. Læs mere i "Disaster Preparedness Tokyo".

Yderligere tips til katastrofeforberedelse er samlet her:

 • Gå en prøvetur til evakueringsområdet sammen med hele familien. Afprøv også alternative ruter.
 • Gør dig bekendt med hvilke radio- og TV-stationer, der sender engelsksprogede informationer i katastrofesituationer.
 • Hvis du har skolesøgende børn, undersøg skolens forholdsregler og vær sikker på, at børnene også kender dem.
 • Du bør sikre din bolig ved at placere møbler hensigtsmæssigt og fastgøre disse. Undlad at placere tunge objekter højt, over senge o.lign.
 • Anskaf brandslukningsudstyr og overvej om boligen er indrettet hensigtsmæssigt i henhold til at undgå brand.
 • Sørg for at altid at medbringe en checkliste over procedurer i tilfælde af jordskælv. Det kan være vanskeligt at huske, når det indtræffer.
 • Sørg for også for altid at medbringe en checkliste over vigtige telefonnumre fra det lokale og nationale beredskab.
 • Opbevar til enhver tid følgende, et tilgængeligt sted i boligen:
     - Drikkevand, dåsemad og tørkost (evt. modermælkserstatning mv.) til tre dage.
     - Dåseåbner, lighter eller tændstikker, kniv og bestik .
     - Transportabel radio, batterier og ekstra batterier.
     - Lommelygte, batterier og ekstra batterier.
     - Plaster, forbindingsmateriale og desinfektionsmiddel.
     - Termometer.
     - Smertestillende, feberstillende og mavemedicin.
     - Fløjte (i tilfælde af indespærring).
 • Følgende bør desuden medbringes i tilfælde af evakuering:
     - Personlig medicin.
     - Kontanter.
     - Pas.
     - Japansk ID (Residence Card).
     - Forsikringspapirer.
     - Tøj passende til årstiden.
 • Afhold med jævne mellemrum familiemøder, hvor forholdsreglerne gennemgås.

Under og lige efter jordskælvet

Jordskælv varer sjældent mere end et minut, men rammer pludseligt, hvorfor det er overordentlig vigtig at forberede sig og vide, hvordan der skal reageres.

 • Søg tilflugt under et stabilt bord eller i en døråbning under en bærende mur. Åben om muligt en yderdør for at sikre sig imod indespærring.
 • Løb ikke ud af huset pga. faren for nedstyrtende objekter. Befinder man sig i et ældre hus eller i en relativ åben stueetage med få bærende søjler (indkøbscenter eller lign.), kan der dog være grund til at løbe udenfor. Brug aldrig elevator – tag trappen.
 • Befinder man sig udendørs bør man kigge op efter – og beskytte sig imod – nedstyrtende objekter. Søg til en åben plads.
 • Befinder man sig i en bil, bør man holde ind til siden og blive i bilen. Sluk motoren og lyt til bilradioen. Undgå at parkere på eller under broer o. lign.
 • Befinder man sig i et tog, hold godt fast, bliv i toget og følg instruktionerne.
 • Befinder man sig i bjergrige områder eller nær kysten, bør man være opmærksom på faren for henholdsvis jordskred, faldende sten og tsunamier. Se nedenfor om forholdsregler i forbindelse med jordskred og tsunamier.
 • Umiddelbart efter jordskælvet bør eventuelle brande forsøges slukket – som udgangspunkt før tilskadekomne og indespærrede personer hjælpes.

Efter jordskælvet

 • Tag sko på!
 • Befinder du dig hjemme og er uskadt, undersøg om der er fare for sammenstyrtninger eller brand. Luk for gassen ved hovedafbryderen.
 • Evakuer, hvis fare for sammenstyrtning. Medbring ovennævnte ting (se ”Før jordskælvet”).
 • Vandet vil sandsynligvis blive afbrudt, men der er stadig vand i rørene. Fyld badekarret eller spande med vand.
 • Vær opmærksom på faren for efterskælv.
 • Tænd for TV eller radio og følg eventuelle instruktioner fra myndighederne.
 • Hvis familien evakuerer, gå til det nærmeste evakueringsområde. Pas på ustabile bygninger og faldende objekter. Hvis ikke alle familiemedlemmer er samlet, efterlad om muligt besked om hvor I er gået hen, og hvem der er med. Overvej om det er bedre at blive hjemme eller evakuere i stedet for at begive sig ud for at lede efter familiemedlemmer.
 • Undgå at benytte bilen.
 • Kontakt gerne andre udlændinge i området eller i evakueringsområdet. Sprogproblemer i forhold til myndighederne kan herigennem ofte løses.
 • Kan din arbejdsgiver eller ambassaden ikke kontaktes, kan informationerne eventuelt gives til lokale myndigheder, som har lettere ved at videregive denne information.
 • I kystnære regioner, vær opmærksom på risikoen for tsunami.  I bjergrige regioner, vær opmærksom på risikoen for jordskred.  Er du borte fra hjemmet, følg anvisningerne fra myndighederne.

Det anbefales at sætte sig mere grundigt ind i forholdsreglerne omkring jordskælv. Læs og gennemgå derfor "Disaster Preparedness Tokyo" med din familie.