Spring til indhold

Tsunami

Som en følge af de mange jordskælv i havet omkring Japan er risikoen for tsunamier reel. Tsunamien, der skyllede ind over det nordøstlige Japan den 11. marts 2011 viste med al tydelighed, at denne trussel bør tages yderst seriøst.

Japan har udviklet et advarselssystem, der fungerer således, at i det øjeblik der registreres et jordskælv i havet ud for Japan, registreres dette af Japan Meteorological Agency, der herefter beregner risikoen for tsunami. Desuden er der i samarbejde med USA placeret målere på en række øer i Stillehavet, som i tilfælde af tsunami ville kunne give en tidlig advarsel herom. Disse advarsler kommunikeres til befolkningen via radio (på engelsk) og TV (hvis bilingual tv også på engelsk), og i kystnære områder kan politiet også i særlige tilfælde udsende advarsler via højttalervogne. Advarslerne er som oftest forholdsvis præcise, om end de i nogle tilfælde også afblæses uden at en tsunami har ramt kysten.

I tilfælde af jordskælv opfordrer ambassaden derfor alle, der opholder sig i kystnære områder, til at tænde for fjernsynets kanal 1 (NHK) eller radioen (ligeledes NHK), samt til at følge instrukserne som her gives. Nyheder fra NHK og information om radio og TV findes her: http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/japan/.