Spring til indhold

Bolig, arbejde og studier

Spørgsmål om visum, opholdstilladelse og indrejseregler til Japan skal rettes til japanske myndigheder, f.eks. den japanske ambassade i Danmark eller de japanske immigrationsmyndigheder

Spørgsmål om visum, opholdstilladelse og indrejseregler til Japan skal rettes til japanske myndigheder, f.eks. den japanske ambassade i Danmark eller de japanske immigrationsmyndigheder.

Den danske ambassade i Japan har ikke mulighed for at hjælpe danske borgere med at opnå ophold, bopæl, uddannelse, praktik, legater eller job i Japan. Spørgsmål om regler som angår dagliglivet for borgere med bopæl i Japan, bør som udgangspunkt rettes til bopælskommunen i Japan, som så kan henvise til rette japanske myndighed.

Ambassaden kan oplyse følgende vedrørende ophold i Japan:

Turist
Danske statsborgere må opholde sig som turister i Japan, uden forudgående ansøgning om visum eller opholdstilladelse i op til tre måneder indenfor seks måneder. Reglerne for ophold som turist i Japan kan findes hos den japanske ambassade i Danmark.

Studier
Man kan komme til Japan og studere gennem en udvekslingsaftale mellem en uddannelsesinstitution i Danmark og en japansk uddannelsesinstitution. Man kan som regel få vejledning om betingelserne på det internationale kontor på sit danske studie.

Hvis ens danske uddannelsesinstitution ikke har en aftale med et japansk universitet, findes det såkaldte udlandsstipendium, som er en ordning hvor man under visse betingelser kan ansøge om at få dækket uddannelsesafgiften (kaldet ”tuition fee” på engelsk) til uddannelse i udlandet. Det kræver dog som regel at man selv finder en japansk uddannelsesinstitution som vil optage en, og samtidig at opholdet kan godkendes som en del af en dansk uddannelse. Det kræver ofte en hel del forarbejde og tålmodighed at få sammensat et ophold som kan godkendes af den danske uddannelsesinstitution. Læs mere om udlandsstipendium og om udlandsophold generelt på uddannelsesguiden.

Legater
Man kan søge legater til at dække dele af udgifterne på et udlandsophold. Det kan dog være yderst vanskeligt at finde legater som er målrettet ophold i Japan, alt efter hvilket studie man tilhører. Læs mere om legater på nettet, blandt andet på portalen Studerende Online samt på uddannelsesguiden nævnt ovenfor. Man kan også med fordel søge på nettet efter artikler om legater eller om andre studerendes erfaringer med udlandsstipendium, legater og ophold i Japan generelt. Mange udenlandske studerende i Japan har derudover studiejobs ved siden af studiet, idet mange lande ikke har SU som man har det i Danmark. Det kræver dog oftest dygtighed og vedholdenhed at få et studiejob i Japan. Bemærk at der er regler for hvor meget man må arbejde som studerende i Japan.

Working Holiday
Mange unge danskere som ønsker at komme til Japan, har glæde af at lære landet nærmere at kende gennem Working Holiday-aftalen mellem Danmark og Japan. Working Holiday aftalen giver unge danskere mellem 18 og 30 år mulighed for at kombinere arbejde og ferie i op til et år i Japan. Man skal dog selv finde et arbejde i Japan, hvilket kan være vanskeligt. Der er derfor også krav om at man har lidt opsparing for at blive godkendt til ordningen. Reglerne for ansøgning om Working Holiday i Japan kan findes hos den japanske ambassade i Danmark.

Arbejde og praktik
Det kan være yderst vanskeligt at finde arbejde eller praktik i Japan, særligt hvis man ikke taler japansk. Man skal desuden være opmærksom på at man, bortset fra Working Holiday aftalen, ikke kan søge om opholdstilladelse i Japan hvis man ikke i forvejen er blevet lovet et arbejde af en japansk arbejdsgiver. Dette skyldes at det er arbejdsgiveren i Japan som skal starte ansøgningen om opholdstilladelse på ansøgerens vegne. Hvis man har japanske sprogkundskaber findes en del jobsites i Japan for tosprogede ansøgere. Ambassaden kender for eksempel til jobsitet ACCJ jobs, men der er mange andre udbydere, som kan findes hvis man søger på nettet på ”bilingual jobs japan” eller lignende. Det Danske Handelskammer i Japan har derudover et notice board, hvor ansøgere kan uploade deres CV. Med hensyn til praktik kender ambassaden til virksomheden KOPRA som koordinerer praktik for europæere i Asien. Ambassaden er ikke i besiddelse af en liste over danske virksomheder som tilbyder praktikplads i Japan. Ambassaden er heller ikke i besiddelse af en liste over japanske virksomheder som samarbejder med danske virksomheder eller danske partnere.

Mht. arbejde i Japan gør ambassaden opmærksom på, at der mellem Danmark og Japan findes af aftale om dobbeltbeskatning, som kan findes på Skatteministeriets hjemmeside.
 
Bolig
Det kan som udlænding være vanskeligt at finde en bolig i Japan. Der er derfor forskellige virksomheder som har specialiseret sig i at udbyde værelser til leje for udlændinge. Ambassaden kender blandt andet til Sakura House.

Generelt
Uanset hvilken type ophold man vælger i Japan bør man sætte sig grundigt ind i reglerne for ophold i Japan hos de japanske immigrationsmyndigheder. Man bør især læse grundigt om reglerne for tvungen deltagelse i det japanske offentlige sundheds- og pensionssystem for ophold over tre måneder. Derudover findes vejledning om rejse og ophold i Japan på interesseforummet Gaijinpot. Der findes også en del nyttig information om længere ophold i Japan på informationsguiden Expat's Guide.

Links:

Nedenstående links er adresserne til de myndigheder og serviceudbydere som er nævnt i teksten ovenfor. Udvalget af serviceudbydere er ikke udtryk for at ambassaden anbefaler disse frem for andre. Det er blot eksempler som ambassaden har kendskab til. Der opfordres derfor til også at søge efter andre serviceudbydere. Ambassaden tager derudover ikke ansvar for kvaliteten af de nævnte studier, jobs, praktikophold, boliger eller kvaliteten af information i de pågældende links i øvrigt.

Den japanske ambassade i Danmark: http://www.dk.emb-japan.go.jp/

De japanske immigrationsmyndigheder: http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html

Uddannelsesguiden: https://www.ug.dk/

Studerende online: http://www.so.dk/studie/legater.aspx

ACCJ Jobs: https://japan.careerengine.org/accj/

Det Danske Handelskammer: http://www.dccj.org/noticeboard/

KOPRA praktik: http://www.kopra.org/

Dobbeltbeskatningsaftale: http://www.skm.dk/love/internationalt/dobbeltbeskatningsoverenskomster/japan/

Sakura House: http://www.sakura-house.com/en/

Gaijinpot: http://gaijinpot.com/

Expat's Guide: http://expatsguide.jp/