Spring til indhold

Registrering af danskere

Danske statsborgere, som opholder sig i Japan i kortere eller længere tid, kan registrere deres ophold online.

Formålet med danskerlisten er at give ambassaden og Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte dig i en akut krisesituation i udlandet. Det kan være i tilfælde af en naturkatastrofe, en terroraktion eller en væbnet konflikt i det land du opholder dig i. I en sådan situation kan du have brug for information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Registrering på danskerlisten er et frivilligt tilbud, som du selv vælger, om du vil bruge. Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet.

Tidligere har vi haft en registreringsformular, man skulle printe og udfylde, men Udenrigsministeriet er ultimo 2011 gået over til et nyt og forbedret system med online registrering. Det foregår på Udenrigsministeriets hjemmeside (klik på linket). Du får adgang via et selvvalgt brugernavn og password eller NemID.

Da det desværre ikke er muligt at overføre gamle kontaktoplysninger, opfordres du til at registrere dig via linket, selvom du tidligere har udfyldt en registreringsformular. I det nye system er der indbygget en årlig opdatering for at sikre korrekte oplysninger.

Du er velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, +45 3392 1112), hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til den nye danskerliste.

underskrift 

Kontakt

Den konsulære sektion
Email:
tyoambcon@um.dk