Spring til indhold

Studie, arbejde og bolig i Japan

Spørgsmål om visum, opholdstilladelse og indrejseregler til Japan bør rettes til japanske myndigheder, f.eks. den japanske ambassade i Danmark eller de japanske immigrationsmyndigheder.

Den danske ambassade i Japan har ikke mulighed for at hjælpe borgere med at opnå ophold, bopæl, uddannelse, legater eller job i Japan. Ambassaden kan oplyse om nedenstående muligheder vedrørende ophold i Japan.

Turist

Danske statsborgere må opholde sig som turister i Japan, uden forudgående ansøgning om visum eller opholdstilladelse i op til tre måneder indenfor seks måneder. Reglerne for ophold som turist i Japan kan findes hos den japanske ambassade i Danmark.

Studerende

Man kan komme til Japan og studere gennem en udvekslingsaftale mellem en uddannelsesinstitution i Danmark og en japansk uddannelsesinstitution. Hvis ens uddannelsesinstitution har en aftale med en japansk uddannelsesinstitution, kan man som regel få vejledning om betingelserne på det internationale kontor på det danske studie.

Hvis ens danske uddannelsesinstitution ikke har en aftale med et japansk universitet, findes det såkaldte udlandsstipendium, som er en ordning hvor man under visse betingelser kan ansøge om at få dækket uddannelsesafgiften (kaldet ”tuition fee” på engelsk) til uddannelse i udlandet. Det kræver dog som regel at man selv finder en japansk uddannelsesinstitution som vil optage en, og samtidig at opholdet kan godkendes som en del af en dansk uddannelse. Det kræver ofte en hel del forarbejde og tålmodighed at få sammensat et ophold som kan godkendes af den danske uddannelsesinstitution. Få information på det internationale kontor på din uddannelsesinstitution og læs mere om udlandsstipendium og om udlandsophold på uddannelsesguiden, som er det danske undervisningsministeriums nationale informations- og vejledningsportal.

Man kan søge legater til at dække dele af udgifterne på et udlandsophold. Det kan dog være yderst vanskeligt at finde legater som er målrettet ophold i Japan, alt efter hvilket studie man tilhører. Man kan også med fordel søge på nettet efter databaser over legater, samt artikler om andre studerendes erfaringer med udlandsstipendium, legater og ophold i Japan generelt. Mange udenlandske studerende i Japan har derudover studiejobs ved siden af studiet, idet mange lande ikke har SU som man har det i Danmark. Det kræver dog oftest dygtighed og vedholdenhed at få et studiejob i Japan.

Working Holiday

Mange unge danskere som ønsker at komme til Japan har glæde af at lære landet nærmere at kende gennem Working Holiday aftalen mellem Danmark og Japan. Working Holiday aftalen giver unge danskere mellem 18 og 30 år mulighed for at kombinere arbejde og ferie i op til et år i Japan. Man skal dog selv finde et arbejde i Japan, hvilket til tider kan være vanskeligt. Der er derfor også krav om at man har lidt opsparing for at blive godkendt til ordningen. Reglerne for ansøgning om Working Holiday kan findes hos den japanske ambassade i Danmark.

Arbejde eller praktik 

Det kan være yderst vanskeligt at finde arbejde eller praktik i Japan, særligt hvis man ikke taler japansk. Man skal desuden være opmærksom på at man, bortset fra Working Holiday aftalen, ikke kan søge om opholdstilladelse i Japan, hvis man ikke i forvejen er blevet lovet et arbejde af en japansk arbejdsgiver. Dette skyldes, at det er arbejdsgiveren i Japan, som skal starte ansøgningen om opholdstilladelse på ansøgers vegne. Hvis man har japanske sprogkundskaber findes en del jobsites på nettet for tosprogede ansøgere indenfor hhv. arbejde og praktik. Det Danske Handelskammer i Japan har derudover et notice board, hvor ansøgere kan uploade deres CV.

Ambassaden gør yderligere opmærksom på, at der mellem Danmark og Japan findes en aftale om dobbeltbeskatning, som kan findes på Skatteministeriets hjemmeside.

Bolig

Det kan som udlænding være vanskeligt at finde en bolig i Japan på egen hånd. Der er derfor forskellige virksomheder som har specialiseret sig i at udbyde værelser til leje for udlændinge og som annoncerer på internettet.

Generelt

Uanset hvilken type ophold man vælger i Japan bør man sætte sig grundigt ind i reglerne for ophold i Japan hos de japanske immigrationsmyndigheder. Man bør især læse grundigt om reglerne for tvungen deltagelse i det japanske offentlige sundheds- og pensionssystem for ophold over tre måneder.

Derudover findes meget vejledning om rejse og ophold i Japan fra private udbydere på forskellige interesseforummer og informationsguider på internettet.

Bemærk: Oplysninger om eller link til hjemmesider som er ejet eller bestyret af tredjepart er ingenlunde udtryk for ambassadens anbefaling af pågældende tredjeparts service frem for en anden. Ambassaden kan ydermere ikke garantere for kvaliteten eller omfanget af de ydelser som leveres af tredjepart. Al anvendelse af ydelser leveret af tredjepart er helt på brugerens eget ansvar. Ambassaden og udenrigsministeriet kan ikke drages til ansvar for ydelser leveret af tredjepart.