Spring til indhold

Jobopslag: Økonomisk diplomati-rådgiver inden for sundhed

13.11.2017  03:02

ØKONOMISK DIPLOMATI-RÅDGIVER – SUNDHED

Vil du være med til at styrke Danmarks relationer med Japan inden for sundhedssektoren og samtidig bane vej for dansk erhvervsliv? Så kan du være vores første økonomiske diplomati-rådgiver inden for sundhedssektoren.

Om jobbet

Udenrigsministeriet ønsker at styrke indsatsen for at fremme danske virksomheders eksportmuligheder på markeder med et væsentligt eksportpotentiale gennem etablering af samarbejder med udenlandske myndigheder.

Som økonomisk diplomati-rådgiver på den danske ambassade i Tokyo arbejder du med fremme af danske styrkepositioner indenfor sundhedssektoren gennem kommercielt orienteret myndighedssamarbejde i tæt samarbejde med danske myndigheder og erhvervslivet.

I marts 2014 lancerede daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt sammen med premierminister Abe et ’Strategisk Partnerskab for Vækst og Innovation’ mellem Danmark og Japan. Indgåelsen af det strategiske partnerskab var et vigtigt skridt i udviklingen af et endnu tættere samarbejde mellem danske og japanske myndigheder samt virksomheder og forskningsinstitu-tioner på en lang række områder, herunder på sundhedsområdet. 

Ansættelsen i Tokyo vil være den første økonomiske diplomati-rådgiver på sundhedsområdet. Oprettelsen af stillingen sker på baggrund af markedspotentialet i Japan og efterspørgslen fra dansk erhvervsliv samt den nylige dansk-japanske regeringsbeslutning om øget samarbejde på sundhedsområdet, som er en del af det overordnede strategiske samarbejde mellem landene.

Dit arbejde som økonomisk diplomati-rådgiver på ambassaden i Tokyo vil foregå i et samarbejde med både den politiske afdeling og handelsafdelingen. Ambassadens arbejde relateret til sundhedssektoren har indtil nu især været udført af tre kommercielle medarbejdere med fokus på hhv. markedsadgang, samarbejde med et videnskabeligt indhold og bistand til japanske virk-somheder med interesse for at etablere aktiviteter i Danmark.

Dit ansvar bliver i særdeleshed at etablere kontakt og opdyrke relationer til relevante lokale myndigheder og aktører på sundhedsområdet samt at tilegne dig viden om væsentlige udfordringer inden for sektoren. På baggrund heraf skal du i samarbejde med relevante kolleger på ambassaden identificere og realisere mulighederne for at bringe danske styrkepositioner i spil.

Rådgiverstillingen er ikke behæftet med et indtjeningskrav, men understøtter ambassadens kommercielle arbejde.

Stillingen vil have fokus på hele sundhedssektoren, herunder:

 • Biotek og farma 
 • Medicoteknisk udstyr 
 • Diagnostik udstyr 
 • Velfærdsteknologi
 • Digital sundhed

Kvalifikationer

 • Du har en relevant akademisk uddannelse, f.eks. inden naturvidenskab, samfundsviden-skab eller handel.
 • Du har erfaring fra sundhedssektoren (offentlig og/eller privat).
 • Du har et meget stærkt branche- og myndighedskendskab inden for sundhedssektoren i Danmark.
 • Du har erfaring med offentlig-private samarbejder.
 • Du kan skabe tætte relationer til danske virksomheder og myndigheder samt til lokale myndigheder.
 • Du har international erfaring.
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk og engelsk.
 • Du kan tænke langsigtet og strategisk med eksportfremme for øje.
 • Du arbejder effektivt på egen hånd, samtidig med at du har udprægede samarbejdsev-ner i forhold til kolleger.
 • Du er engageret, udadvendt og resultatorienteret.
 • Kendskab til japansk kultur og sprog er ikke et must, men naturligvis en fordel.

Vilkår 

Du får en tidsbegrænset ansættelse som udsendt af Udenrigsministeriet til Tokyo med kontraktudløb den 1. juli 2020.

Under udsendelsen får du et udetillæg fastsat i forhold til leveomkostningerne på stedet.

Der stilles bolig til rådighed efter Udenrigsministeriets regler.

Du vil blive aflønnet på specialkonsulentniveau. Der er tilknyttet funktionstillæg til stillingen og aflønningen vil være kr. 470.048 årligt samt funktionstillæg på kr. 27.521 årligt i april 2017-niveau svarende til en årsløn på i alt kr. 582.653 inkl. pension i april 2017-niveau. Der vil derudover være mulighed for evt. tildeling af kvalifikationstillæg med udgangspunkt i relevant erfaring og kompetencer (max. kr. 55.041 årligt i april-2017-niveau). Lønnen vil være skattepligtig i Danmark.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

 

Tjenestested

Den danske ambassade i Tokyo.

 

Forventet tiltrædelse

Den 1. marts 2018 eller snarest derefter

 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er fredag den 24. november 2017 kl. 12.00 (dansk tid). Stillingen søges på www.um.dk under job/ledige stillinger. Klik nederst i det relevante opslag på ”søg stillingen”. Vi skal have en målrettet ansøgning, der også bør indeholde oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v. Vedhæftning af CV alene betragtes ikke som en ansøgning. Samtaler forventes gennemført i Udenrigsministeriet i København i første halvdel af december. Efter ansøgningsfristens udløb vil det ikke længere være muligt at registrere en ansøgning eller tilføje dokumenter. 

Udenrigsministeriet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvali-ficerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Søg stillingen

Kontakt 

Du kan læse om Eksportrådet på www.eksportraadet.dk og om ambassaden i Tokyo på www.japan.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger vedr. stillingsindhold, er du vel-kommen til at kontakte ambassadør Freddy Svane på ambassaden i Tokyo, mail: fresva@um.dk eller Thomas Højlund Christensen på ambassaden i Tokyo, tlf. direkte +81 3 2499 4682, mail: thhchr@um.dk.Vedr. vilkår for ansættelsen kan du kontakte HR-konsulent Randi Vanderskrog Untidt  på tlf. 33 92 01 28, e-mail ranvan@um.dk

Om os

Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk

Udenrigsministeriet - Eksportrådet åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i Eksportrådet har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. Eksportrådet har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskon-torer i over 60 lande, hertil desuden 4 innovationscentre og flere på vej.