Spring til indhold

Task Force EPA EU-Japan

09.03.2018  07:06

  

Baggrund
Der blev den 8. december 2017 indgået en EPA aftale mellem EU og Japan. Aftalen er p.t. under juridisk gennemgang og sendes derefter til oversættelse. Aftalen forventes forelagt Rådet i maj/juni og planen er formel underskrift på et EU-Japan topmøde medio juli 2018. Derefter kan aftalen forelægges Europa-Parlamentet med henblik på endelig ratifikation. Den japanske ratifikation forventes at blive behandlet i det japanske parlament i september 2018. Hensigten er ikrafttrædelse senest 1. april 2019. Den danske ambassade i Tokyo nedsætter en Task Force med henblik på at følge implementeringen meget tæt. Virksomheder, organisationer og andre myndigheder med interesse for eksport til Japan inviteres med.

Formål
Formålet med Task Forcen er primært at sikre, at skabe den bedste platform for, at danske virksomheder straks ved ikrafttrædelsen af aftalen kan gøre maksimalt brug af de nye muligheder, at der sikres størst mulig gennemsigtighed fra starten og at overraskelser undgås, at erfaringerne fra EU-Korea aftalen anvendes maksimalt og at der skabes en ramme, hvor virksomheder, organisationer og myndigheder kan stille spørgsmål, udveksle viden og få konkrete svar.

Fire faser frem mod 1. april 2019
Fase 1: Alle har nu mulighed for at orientere sig i aftalen og virksomheder/organisationer kan nærlæse de afsnit, der handler om deres produkter.
Fase 2: Spørgsmål til indhold og indfasning samles af ambassaden og rettes til myndigheder i relevante fora. Konsekvensvurderinger af Copenhagen Economics, EU-Kommissionen m.fl. sammenholdes med danske styrkepositioner såsom fødevarer og Pharma. Andre sektorer, der kan få væsentlige fordele af aftalen fx tjenesteydelser skal også i fokus.
Fase 3: Der udarbejdes kortfattet informationsmateriale rettet mod virksomheder, der beskriver fordele/muligheder i aftalen. Der forventes afholdt møder / roadshow, hvor der er mulighed for dialog og Q&A’s i forhold til Japan generelt og EPA-aftalen specifikt.
Fase 4: Umiddelbart før ikrafttrædelsen beslutter Task Forcen, om der er behov for at fortsætte arbejdet/informationsindsatsen.

Organisering
Task Forcen skal arbejde målrettet og to-the-point. Derfor kan det specifikke arbejde med aftalen deles op i en række spor såsom et fødevare-spor, et Pharma-spor og et øvrige fordele-spor. Ambassaden vil koordinere den nødvendig vidensdeling.

Læs mere omkring den nye Task Force her.

Se videoklip med Ambassadør Freddy Svane omkring den nye Task Force.

Kontactpersoner:
Thomas Højlund Christensen
Lene Mølsted Jensen