Spring til indhold

Brevstemmeafgivning i Japan til folketingsvalg d. 5. juni 2019

10.05.2019  03:56

Brevstemmeafgivning i Japan

Vælgere, som ønsker at afgive deres stemme til folketingssvalget som afholdes i Danmark d. 5. juni 2019, kan afgive deres stemmer på ambassaden og honorære konsulater mod forudgående aftale.

Stemmeafgivning på ambassaden: Oplys ønskede datoer og tider til stemmeafgivning til tyoambcon@um.dk. Aftaler kan lægges på hverdage, ekskl. japanske helligdage, i tidsrummet 09:30-11:30 samt 13:30-16:30. Skriv i så god tid som muligt i forvejen. Hvis de ønskede tider er optaget, foreslår ambassaden en ledig tid så tæt på den ønskede tid som muligt.

Stemmeafgivning på honorært konsulat: Kontakt konsulatet direkte for aftale: http://japan.um.dk/da/rejse-og-ophold/danske-konsulater/.

I begge tilfælde, husk at medbringe billedlegitimation med cpr-nummer (f.eks. dansk pas eller kørekort).

Frist for afgivelse af brevstemme

Loven indeholder ikke nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet, men ej heller nogen garanti for forsendelsens hastighed.

En brevstemme bør således være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at det er sandsynligt at den kan være sendt hjem med almindelig postforsendelse og modtaget i stemmeafgiverens kommune, kl. 8:00 dansk tid på valgdagen.

Ingen vælger, der henvender sig kort tid før afstemningsdagen for at afgive brevstemme, vil blive afvist fra at afgive brevstemme, uanset at det ikke er sandsynligt, at brevstemmen kan nå hjem i tide.

Ambassaden og konsulaterne tilbyder hverken garanti for, eller vurdering af, om brevstemmen kan nå frem i tide.

Yderligere information om valget

Liste over partibogstaver kan ses ved det personlige fremmøde på ambassade og konsulater.

Økonomi- og Indenrigsministeriets fortegnelser over de opstillede kandidater til folketingsvalget bliver lagt på Økonomi og Indenrigsministeriets valghjemmeside (valg.oim.dk) den 28. maj 2019.

På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside findes derudover oplysninger om udlandsdanskeres valgret: https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/.

//Seneste nyt

    Se alle