Spring til indhold

Hjælpepakker til virksomheder i Japan

12.08.2020  06:16

Japan har vedtaget tre hjælpepakker til en samlet værdi på ca. DKK 14,5 milliarder, svarende til mere end 40 procent af Japans BNP: 

  • Første pakke, marts: 27 mia. kr. til SMV'er.
  • Anden pakke, maj: DKK 7,5 mia., som kører i to faser til 1) redde virksomheder og 2) genoplive økonomien.
  • Tredje pakke, juni: 1) Lønskompensation for virksomheder med hjemsendte medarbejdere på op til 915 kr. pr. dag, kompensation for ansatte, der er hjemsendt uden løn på op til 20.000 kr. pr. måned. Støtte til leje på enten 1/3 af lejen eller 2/3 til virksomheder, der mister mere end 1/2 af omsætningen.

Støtten tager afsæt i virksomhedens størrelse, bl.a. hvor stort et omsætningstab virksomheden har oplevet. Danske virksomheder kan godt få støtte - og en række har allerede fået støtte, især hjælp til at betale husleje.

Hovedpunkter fra hjælpepakkerne

Med annonceringen af endnu en hjælpepakke d. 27. maj 2020, introducerede Japan den samlede set største hjælpepakke på verdensplan på i alt $2,18 billioner, hvilket udgør 40% af Japans samlede BNP.

Hjælpepakkerne dækker 2/3 af de potentielle modtagere med en periode på op til 6 måneder og et subsideringsloft på ¥6 mio.

Hjælpepakkerne omfatter bl.a. subsidieringer af løn, husleje og energiomkostninger, reduktion eller fritagelse af skatteafgifter samt en række låneincitamenter.

Størstedelen af tiltagene i hjælpepakkerne er rettet mod støtte til SMV’er. Visse tiltag er også gældende for store virksomheder – dog i et mindre omfang.

Du kan finde yderligere information omkring den japanske regerings støttetiltag til erhvervslivet her: https://thetradecouncil.dk/hjaelpepakker-til-danske-eksport-virksomheder/japan.

 Seneste nyt

    Se alle