Spring til indhold

Ambassadørens forventninger til 2016

14.01.2016  06:21

Godt nytår! 2016 har efterhånden taget sin spæde start, og vi er allerede halvvejs i årets første måned.  Et nyt år skaber rum for refleksion, og her finder I derfor mine refleksioner og forventninger til det kommende år i Japan.

Forventninger til 2016

2016 varsler nye udfordringer og muligheder for Japan og premierminister Abe. På den hjemlige front finder vi sommerens afholdelse af valget til Overhuset, hvor især den eventuelle opløsning af Underhuset er i centrum. På den udenrigske politiske scene finder vi bl.a. varetagelsen af G7-formandskabet, hvor premierminister Abes proaktive udenrigspolitik og ratifikationen af Stillehavsaftalen er i centrum

Lykkedes premierministeren med sine planer på ovenstående områder, vil han kunne indskrive sig som én af Japans stærkeste ledere. Derudover vil Japan gøre op med billedet af landet som en økonomisk stormagt - men en politisk dværg. Sidstnævnte har potentiale til at ændre på magtbalancen i Asien, og dermed åbne op for nye økonomiske og politiske muligheder.

Hjemlige udfordringer for Japan i 2016

- I 2016 vil forventningerne til konkrete og målelige resultater af Abes økonomiske politik (Abenomics) vokse. Dog kan premierministeren være fortrøstelig ved, at Japans økonomi endelig er ved at lægge afstand til årtiers deflation og stilstand.

- Verdensøkonomien, herunder udviklingen i Kina, kan dog ende med at sætte en bremse for Japans økonomi. Derfor vil det være helt afgørende, at stimulere det indenlandske forbrug, samt sikre at den økonomiske vækst kommer alle dele af samfundet til gode i det kommende år.

- Sikkerhedsloven, der er af stor symbolsk betydning, blev i 2015 vedtaget under betydelige folkelige protester. Premierminister Abe, der står solidt på et nationalistisk grundlag, vil derfor blive testet indenrigspolitisk. Hovedspørgsmålet vil være, hvorvidt den traditionelt pacifistiske japanske befolkning vil acceptere Abes sikkerhedslov, og herved også udsigten til en mulig grundlovsændring.

Udenrigspolitiske udfordringer for Japan i 2016

Premierminister Abe har haft stor succes med at anlægge en proaktiv udenrigspolitik, hvilket har bragt Japan i en mere aktiv regional og global rolle. Og med det forestående G7-formandskab, synes vejen derfor banet for en yderligere konkret og højtprofileret rolle. Med svækkelsen af den kinesiske økonomi, de sikkerhedspolitiske udfordringer i det Sydkinesiske hav, samt Nordkoreas påståede prøvesprængning af en brintbombe, synes regionen dog at bevæge sig ind i en spændt og usikker periode.

Som sagt har Premierminister Abe hidtil opnået bemærkelsesværdige resultater. Her tænkes bl.a. på indførslen af sikkerhedsloven, det overraskende kompromis med Sydkorea ang. de såkaldte comfort women, samt færdigforhandlingen af the Trans Pacific Partnership (TPP’en).

-  G7-formandskabet vil på japansk foranledning sætte udviklingen af en global sundhedspolitik på dagsordenen.

- Den historiske TPP-aftale, som forventes at booste Japans økonomi med en BNP-vækst på 3 %, vil blive underskrevet i begyndelsen af februar 2016. Forhandlinger mellem EU og Japan om en traditionel frihandelsaftale (Economic Partnership Agreement – EPA) står fortsat i stampe. Men det vil være afgørende for EU at fastholde japansk interesse, hvilket naturligvis kan synes vanskeligt i lyset af TPP’ens tiltrækningskraft.

Såfremt premierminister Abe lykkedes med at løse årets udfordringer, vil han igen kunne se tilbage på en række solide resultater. Resultater der vil placere ham som én af Japans ubestridt største politiske ledere. Herved synes Abe at bidrage til den globale trend, som favoriserer stærke personligheder, der formidler klare standpunkter og visioner.

2016 bliver utvivlsomt et spændende år for os alle, så lad os nu samarbejde om at skabe de optimale resultater.

2016 bliver desuden året, hvor forberedelserne til fejringen af 150året for diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark for alvor skal sættes i gang. Danmark har på mange områder været en gateway for Japan i et historisk perspektiv, men sammen kan vi også blive en gateway til en fælles fremtid - Vi har kompetencerne og interessen på begge sider.

Freddy

 Seneste nyt

    Se alle