Spring til indhold

Praktik

Ambassaden søger hvert semester en praktikant til hvert af følgende områder:

 • Politik & Økonomi
 • Strategisk Partnerskab & Public Diplomacy  
 • Handel & Investering
 • Fødevarer & Landbrug

Du kan læse om de enkelte områder i menuen til venstre. Praktisk information om ansøgningsprocedure og generelle vilkår i forbindelse med et praktikophold kan du finde nedenfor.

Hvorfor praktik på den danske ambassade i Tokyo?

Som praktikant på Danmarks ambassade i Tokyo vil du blive udfordret fagligt, socialt og kulturelt. Samtidig forventer ambassaden, at du udfordrer huset ved at præsentere dine idéer til, hvordan ambassaden kan gøre tingene bedre.

På ambassaden får du mulighed for at arbejde med f.eks. aktuelle udenrigspolitiske spørgsmål og tilegne dig et indgående kendskab til dansk diplomati. Opholdet er med sit faglige og interkulturelle miljø en oplagt mulighed for at få dine kompetencer i spil. Hverdagen på ambassaden byder på udfordrende og meningsfulde opgaver, som giver dig brugbare erfaringer til din videre akademiske og professionelle karriere.

Generelt vil du som praktikant opleve, at du får et særligt forhold til den by, du opholder dig i. Det samme gælder i allerhøjeste grad for Tokyo. Byen er med sine 13,6 mio. indbyggere og sit rige kulturliv et særdeles spændende sted at arbejde og opholde sig i.

Vilkår for ansøgere

For at komme i betragtning som praktikant skal du være enten dansk statsborger eller have en længerevarende fast tilknytning til Danmark. Både før og under opholdet skal du være tilmeldt et studie på en højere læreanstalt i Danmark eller i udlandet.

Ambassaden beskæftiger både japanske og danske medarbejdere, mens det fælles arbejdssprog er engelsk. Kendskab til japansk vil dog være en betydelig fordel.

Praktikperioden i efterårssemesteret er 6 måneder fra 1. august til og med 31. januar (den præcise startdato aftales individuelt med vejlederen pga. ferieafvikling i august). I forårssemesteret er perioden 6 måneder og løber fra 1. februar til og med 31. juli.

Praktikken er ulønnet, men der gives et mindre tilskud til kost, logi og sygeforsikring på op til 4.000 kr. om måneden for dokumenterede udgifter, eller det fulde beløb på 4000 kr. hvis praktikanten ikke modtager SU. Ud over dette tilskud skal du som praktikant være indstillet på selv at organisere og finansiere ophold og rejseomkostninger.

Ansøgninger

Ansøgningen bør fokusere på følgende:

 • Hvordan kan du bidrage til ambassadens/afdelingens arbejde
 • Hvorfor skal vi vælge netop dig
 • Din motivation for at ansøge

Ansøgninger skal opfylde samtlige nedenstående krav:

Ansøgninger til strategisk partnerskab og handelsafdelingen skal skrives på engelsk. Ansøgninger til den politiske afdeling samt landbrugsafdelingen skal skrives på dansk. Man må gerne søge praktikstillinger i flere af ambassadens afdelinger samtidig, men der skal skrives og sendes en separat ansøgning til hver afdeling man søger i.

Ansøgninger sendes som vedhæftet PDF pr. digital post til ambassaden. Ambassaden findes på https://post.borger.dk/ under: Offentlige myndigheder/stat > Udenrigsministeriet > Repræsentationer > Ambassaden i Tokyo. Bemærk at man så vidt muligt bør sende alle dokumenter i én samlet PDF fil.

Både i emnefeltet og i den allerøverste linje i den digitale post-mail, skal stå: "Tokyo - Application for internship - name of department - name of applicant".

Afdelingerne hedder til dette formål:

 • Politics and Economy
 • Strategic Partnership and Public Diplomacy
 • Trade and Investment
 • Food and Agriculture

Eksempel: "Tokyo - Application for internship - Politics and Economy - Kirsten Østergaard".

Af hensyn til reglerne for databeskyttelse modtager ambassaden ikke praktikansøgninger med e-mail. Ansøgere som ikke har adgang til digital post skal sende deres ansøgning med posten, og ansøgningsfristen, altså deadline for modtagelse af ansøgningen, er der den samme som for digital post. Adressen står på forsiden af ambassadens websted.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for forårspraktikperioden (1. februar – 31. juli) er den 1. september.
For efterårsperioden (1. august – 31. januar) er ansøgningsfristen den 1. marts.

Digital post kan tage et par dage at nå frem, og almindelig post kan tage flere uger, så send i god tid.

Ambassaden modtager mange ansøgninger, og udsender bekræftelse på modtagelse senest 14 dage efter ansøgningsfristens udløb. Venligst undlad at skrive før dette tidspunkt, for at spørge om ambassaden har modtaget din ansøgning. Hvis du ikke har modtaget en bekræftelse 14 dage efter ansøgningsfristens udløb, er du velkommen til at skrive og spørge.

Information om persondata

BEMÆRK: Når du sender en ansøgning modtager Udenrigsministeriet dermed personoplysninger om dig. I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 13 (se note 1 herunder) skal ministeriet give dig en række oplysninger, når ministeriet modtager personoplysninger om dig, som du selv har afgivet.
Du kan læse mere om hvordan ministeriet behandler dine personoplysninger på siden om Udenrigsministeriets persondatapolitik.

(Note 1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ambassaden. Send en e-mail til tyoamb@um.dk eller praktikvejlederen på det relevante område.

Kontakt: