Gå til indhold

Strategisk Partnerskab & Public Diplomacy

Som praktikant i afdelingen for Public Diplomacy er det din opgave, at bidrage med at skabe opmærksomhed omkring ambassadens generelle arbejde i Japan, såvel som i Danmark, samt at udbrede kendskabet til danske værdier og traditioner i Japan. På ambassaden i Tokyo er der i de kommende år en skærpet opmærksomhed omkring det strategiske partnerskab mellem Danmark og Japan, hvorfor praktikanten vil blive involveret i opgaver, der relaterer sig til det strategiske samarbejde.

Praktikantens opgaver vil variere fra semester til semester, afhængigt af ambassadens arbejde med at sikre implementeringen af de enkelte delelementer under det strategiske samarbejde. På ambassaden vil der også være fokus på kommunikationen og synliggørelsen af de afledte effekter fra det strategiske samarbejde. 

Som praktikant skal du formidle ny viden og erfaringer fra det eksisterende strategiske samarbejde mellem Danmark og Japan, hvorfor det vil være gavnligt med gode skriftlige og kommunikative egenskaber. Kendskab til japansk vil være en fordel, men ikke en betingelse. Praktikanten forventes også at stå for opdateringer på sociale medier og redigering af ambassadens hjemmeside, komme med nye ideer til promovering af Danmark og generelt kunne arbejde kreativt. Samtidig vil du indgå i idéudviklingen, planlægningen samt udformningen af projekter og begivenheder under det strategiske samarbejde samt i forbindelse med ambassadens generelle udenrigspolitiske arbejde. Du vil derfor komme til at arbejde sammen med ansatte fra alle ambassadens afdelinger og få indblik i forskellige tilgange til f.eks. projektledelse. På mange måder vil du som Strategisk Partnerskab & Public Diplomacy praktikant være med til at forme og pleje Danmarks image i Japan udadtil.  

Ambassaden ønsker at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant via tyoamb@um.dk.

I ansøgningen er det afgørende at angive, hvad du konkret kan bidrage med i forhold til ambassadens og afdelingens arbejde. Ansøgningen skal max. være én side og skrives på engelsk.

Se mere om, hvordan du søger stillingen her.

kontakt:

Generelle spørgsmål:

tyoamb@um.dk


Praktikvejleder:

Jonathan B Knudsen

Souschef

jonknu@um.dk