Spring til indhold

Ansøgning på honorære konsulater

Der kan ansøges om dansk pas på honorære konsulater for de typer pasansøgninger som ikke kræver optagelse af biometri (elektronisk fingeraftryk og elektronisk underskrift). Det drejer sig om pas til børn under 12 år (alle ansøgningstyper), forlængelse af gyldighed af eksisterende pas samt provisorisk pas (nødpas).

Ansøgning om pas på Danmarks Honorære Konsulater i Japan.

Kan anvendes for de typer pasansøgninger som ikke kræver optagelse af biometri (elektronisk fingeraftryk og elektronisk underskrift). Det drejer sig om pas til børn under 12 år (alle ansøgningstyper), forlængelse af gyldighed af eksisterende pas samt provisorisk pas (nødpas).

Reglerne for dokumentation på konsulaterne er de samme som for ansøgning på ambassaden.  Der skal derfor medbringes de samme dokumenter på konsulatet som på ambassaden. Kravene til dokumentation for de enkelte ansøgningstyper kan ses på de relevante undersider, under menuen pas her på hjemmesiden.

Processen for ansøgning på konsulatet er en smule anderledes end på ambassaden. Formålet med fremmødet på konsulatet er identifikation af ansøger og verifikation af dokumentationen. Selve sagsbehandlingen foretages af ambassaden.

Ansøgningsprocessen på konsulaterne er beskrevet i den engelsksprogede vejledning i linket nederst på siden.

Vejledningen er målrettet ansøgning om:

- Pas til børn under 12 år.

- Forlængelse af gyldighed for eksisterende pas.

- Provisorisk pas (nødpas).

Det er disse typer pasansøgning som kan foretages på de honorære konsulater. I tilfælde af provisorisk pas er der ofte behov for yderligere dokumentation til etablering af ansøgers identitet, men konsulatet vil oftest være i telefonisk kontakt med ambassaden på ansøgningsdagen.

Vejledningen er udfærdiget på engelsk så der ikke opstår misforståelser mellem ansøger og konsulat, men gengives her i kort form på dansk:

Ansøger tager to sæt kopier af alle dokumenter (inkl. kopi af pas og evt. pasfoto) samt en kopi af det udfyldte ansøgningsskema. Det ene sæt, indeholdende det originale ansøgningsskema og kopier af de relevante pas, sendes til ambassaden og gebyret betales til ambassadens bankkonto. Detaljer for indbetaling af gebyr er forklaret i den engelsksprogede vejledning.

Ansøger skriver til ambassaden på e-mail tyoambcon@um.dk og informerer ambassaden om at en ansøgning er på vej samt at gebyret er betalt. Beløbet skal være modtaget i banken før sagsbehandlingen begyndes.

Når ambassaden har bekræftet modtagelsen af ansøgning og indbetalt gebyr, aftaler ansøger tid med konsulatet. Kontakt til konsulaterne findes på denne side.

Ansøger medbringer det andet sæt kopier, inklusiv kopien af ansøgningsskemaet og de relevante originale pas til konsulatet. Konsulatet sammenligner originaler og kopier. Ansøger afgiver en ekstra underskrift på kopien af ansøgningsskemaet. Derefter sender konsulatet kopierne til ambassaden.

Alle spørgsmål om selve sagsbehandlingen skal rettes direkte til ambassaden på tyoambcon@um.dk.