Gå til indhold

Gebyrer

Alle gebyrer skal indbetales til Udenrigsministeriets eller ambassadens lokale bankkonto på forhånd.

OBS: Kun gebyrbetaling via bankoverførsel for nedenstående services.

Alle gebyrer betales i danske kroner til Udenrigsministeriets konto i Danske Bank. Ansøgere uden konto i Danmark kan i stedet indbetale i japanske yen til ambassadens lokale japanske bank. Indbetaler skal dække alle gebyrer. Ambassaden tager ikke imod andre former for gebyrbetaling*

GEBYRER    DANSKE KRONER  JAPANSKE YEN

 Pas (alle ansøgningstyper)

1.035 19.500 
 Pas/nødpas ved mistet/stjålet pas eller beskadiget pas 1.780 33.600 
 Nødpas, udenfor kontortid** 2.410 45.500 
 Nødpas, ambassadens lukkedage** 3.445 65.000 
     
 Fornyelse af kørekort (1 måneds leveringstid) 455 8.600 
 Internationalt kørekort (1 måneds leveringstid) 455 8.600 
 NemID, certificater etc. 260 5.000 
 Timepris for assistance 1.035 19.500 
 Udlevering af pas ansøgt ved anden myndighed 260 5.000 

Udenrigsministeriets gebyrregler og alle gebyrer i danske kroner findes i dette link.

  1. Alle gebyrer til ambassaden skal indbetales til Udenrigsministeriets bankkonto (eller ambassadens lokale bank) på forhånd.
  2. På ansøgningsdagen skal fremvises kvittering for indbetalingen***
  3. Det indbetalte beløb skal være nøjagtigt pålydende det krævede beløb.
  4. Alle bankgebyrer for overførsel skal dækkes af ansøger.
  5. Ved glemt kvittering eller manglende betaling modtages ansøgningen, men ansøgningen behandles først når kvittering for betaling foreligger.

-o0o-

Udenrigsministeriets bankinformationer (engelsk):

SWIFT:  DABADKKK
Bank name:  Danske Bank
Bank code: 0216
Account number: 4069172849
Account name:  Udenrigsministeriet
IBAN:   DK09 0216 4069 1728 49
For identifikation af ambassaden som beløbsmodtager, venligst skriv: 52301

Ambassadens lokale bank:

SWIFT: BOTKJPJT

Japansk:

銀行名:三菱UFJ銀行
支店名:渋谷明治通支店(店番470)
口座の種類:普通口座
口座番号:3263661
口座名義:デンマークタイシカン

Engelsk:

Bank: Mitsubishi UFJ (bank no. 0005)
Branch: Shibuya Meiji Dori (branch no. 470)
Account type: 'Futsu'
Account no.: 3263661
Account name: Denma-kutaishikan

-o0o-

*På grund af ændringer i praksis i japanske banker, hvor alle transaktioner til ambassaden nu betragtes som oversøiske transaktioner, er det siden begyndelsen af 2020 blevet vanskeligere at foretage gebyrbetaling til en lokal bank i Japan. Kunder som ønsker at betale via en lokal japansk bank skal selv undersøge kravene til indbetaling og gebyrstørrelser.

Det anbefales som udgangspunkt at indbetale gebyrer til Udenrigsministeriets danske bankkonto. Beløbet skal i det tilfælde overføres i DKK. Ved betaling til ambassadens japanske bank skal gebyret indbetales i JPY som oplyst her på siden. Beløbet i JPY kan ændre sig uden varsel ved udsving i valutakursen. Indbetalinger foretaget før en offentliggjort kursændring accepteres. For meget indbetalt refunderes ikke.

Ambassaden modtager hverken betaling vha. kontanter, kreditkort, checks, Mobile Pay eller lignende. Visumansøgning og ansøgning om opholdstilladelse betales online jf. vejledning på ambassadens engelsksprogede websider.

**Nødpas udenfor ambassadens kontortid og på ambassadens lukkedage udstedes kun i helt særlige tilfælde (f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien) og altid kun efter en konkret vurdering fra Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter, som først skal kontaktes: Tlf. +45 33921112, e-mail: [email protected]. Læs mere på udenrigsministeriets hjemmeside:  http://um.dk/da/rejse-og-ophold/hvis-uheldet-er-ude/tyveri-og-roeveri.

***Ansøgere, som ikke har mulighed for at printe kvittering for online overførsel, kan sende en kvittering pr. e-mail til [email protected].

-o0o-

Honorære konsulater modtager en begrænset gruppe pasansøgninger som ikke kræver biometri-optag (børn under 12 år, nødpas, forlængelse af gyldighed af eksisterende pas). Der kan ikke ansøges om nødpas på honorære konsulater på konsulaternes lukkedage eller uden for konsulaternes kontortid. Honorære konsulaters pasgebyrer betales kontant i JPY på ansøgningsdagen som angivet her på siden. Øvrige gebyrer i japanske yen oplyses ved forespørgsel før ansøgningsdagen på [email protected].

Opdateret 14. juni 2022