Gå til indhold

The Trade Council i regionen (NEAR)

Handelsafdelingerne ved de danske ambassader i Japan og Korea etablerede  et regionalt samarbejde i 2015, for dermed at sikre en nem indgang til to high-end markeder i den nordøstasiatiske region.

Hvorfor Japen og Korea?

  • Dansk eksport til de to markeder udgjorde ca. DKK 14.4 milliarder i 2018, og vokser fortsat.
  • Hele regionen har samlet ca. 200 millioner forbrugere.
  • Markederne er iblandt de rigeste i hele den asiatiske region – købekraften giver rige muligheder for forbrugerprodukter.
  • Markederne er iblandt de bedst udviklede in Asien med store industriklynger inden for maritim, maskineri, IT, elektronik, bilindustri osv., hvorfor danske virksomheder, som tilbyder teknologi, software eller andre produkter rettet mod sådanne industrier, har stor potentiale i regionen.
  • EU har omfattende og gældende frihandelsaftaler med begge lande, som gør eksport væsentlig nemmere og mere attraktiv.
  • Begge lande har liberale FDI love (udenlandsk direkte investering), god immaterialretlig beskyttelse og attraktive investeringsmiljøer for udenlandske investorer.
  • Uddannelsesniveauet, særligt blandt den yngre generation, er sammenligneligt eller højere end EU lande.
  • Regionen er en kommerciel bro til nabolande i Asien og en trendsetter for forbrugere i hele Sydøstasien.

For at lette indgangen og øge sigtbarheden, har de danske ambassader og Handelsafdelingerne i disse markeder dannet et regionalt samarbejde, som kan tilbyde dig nemmere adgang og koordinering af aktiviteter.


Kontakt:

Chef for Handelsafdelingen på ambassaden i Tokyo, Japan
Dinna Aamand Hansen, email: [email protected]

Chef for Handelsafdelingen på ambassaden i Seoul, Sydkorea
Jimmy Sell, email: [email protected]

 

 Følg ambassadens Linkedin side for Trade Council nyheder!