Gå til indhold

CSR i Japan

Japansk arbejdsmoral er tæt knyttet til forestillingen om, hvilken rolle en virksomhed og en arbejdsplads har i det japanske samfund. I disse år ændrer denne forestilling sig imidlertid, og det samme gør begrebet Corporate Social Responsibility (CSR).

Begrebet CSR har altid været afhængigt af de kulturelle og geografiske kontekster, hvor begrebet formaliseres, så det er vigtigt at tage særlige japanske forhold med i overvejelserne.

I Japan har forretningskulturen traditionelt været meget stiv og formaliseret, og en virksomhed har været meget mere end blot et sted at arbejde. De japanske virksomheder spillede en essentiel rolle i den økonomiske genopbygning efter 2. Verdenskrig, og livsvarige ansættelser i den samme virksomhed var normen.

Forretningsverdenen havde også en betragtelig politisk magt i Japan, og der var ikke altid nogen klar skelnen mellem de økonomiske og de politiske magthavere. Da den japanske økonomi krakkede i 1989 efterfulgt af en længerevarende recession, ændrede nogle af disse forhold sig. Samtidig oplevede Japan en række korruptionsskandaler, hvor virksomheder klart havde overtrådt grænserne for ansvarlig virksomhedsførelse.

Af den årsag har Corporate Social Responsibility en noget anderledes betydning i Japan end i den vestlige verden. Her betegner begrebet primært virksomhedens opførsel i Japan, mens vi i Danmark normalt fokuserer på en virksomheds sociale ansvar i forhold til udviklingslande og klima globalt set. I en større europæisk målestok har CSR som begreb også været brugt strategisk til at fokusere på mangfoldighed, arbejdsdeling og arbejdsrelationer på tværs af nationale grænser.

I begge tilfælde er betydningen af ordet et resultat af selvopfundne rettesnore, så forskellen ligger i, hvilke områder af en virksomheds aktiviteter, som påvirkes af begrebet. I nogle tilfælde kan CSR-profilen integreres som del af en virksomheds grundlæggende strategi, men det er stadig en sjældenhed i Japan.

I de senere år har der været et skred i opfattelsen af begrebet i Japan - i retning mod et mere vestligt syn på begrebet. Det betyder at CSR i Japan nu også kan omhandle miljømæssige forhold eller løn- og arbejdsforhold for et firmas ansatte i tredjeverdenslande. Meget tyder på, at CSR som begreb generelt vinder mere indpas i Japan.

Faktisk er Japan nu det land i verden med flest deltagere i the Global Reporting Initiative (GRI), som for tiden er det mest anerkendte CSR-rapporteringssystem i verden.

Chef for handelsafdelingen
Dinna Aamand Hansen