Gå til indhold

Nyere vækstområder

Den japanske regering søger at styrke økonomien gennem tiltag, der skal understøtte overgangen fra en eksportdrevet økonomi til en forburgerøkonomi. For tiden overvejes en række initiativer til at få japanske forbrugere til at købe mere.

Det bekymrende faktum, at befolkningstilvæksten er negativ, understreger vigtigheden af at skabe økonomiske incitamenter for familier til at få flere børn. Man forventer derfor, at en styrkelse af store familiers købekraft kommer til at præge dagsordenen.

Herunder er en oversigt over de områder, som forventes at rumme det største potentiale for udenlandske virksomheder i den nærmeste fremtid.  

Medicinal, velfærd, helsekost og sundhedsudstyr

Importen udgør cirka 40% af det japanske marked for medicinal- og sundhedsudstyr. Den aldrende japanske befolkning forventes at medføre en øget efterspørgsel på medicinal samt velfærdsydelser og –produkter. Den typiske japanske forbruger er også i stigende grad bevidst om sundhed og betaler derfor gerne for sundere mad og sundhedsudstyr.

Energi og miljø

Der er lagt en ambitiøs plan for CO2-reduktion, hvilket åbner dørene for en lang række forretningsmuligheder indenfor energi og miljø. Særligt indenfor bolig og byggeri mærker man et betydeligt pres for at nedsætte energiforbruget. Som følge heraf er efterspørgslen på energirigtige produkter, udstyr og know-how indenfor dette segment støt stigende. Vedvarende energi tegner også til at blive et lovende forretningsområde grundet Japans mål om at reducere afhængigheden af importerede fossile energikilder. Der forventes endvidere en øget opmærksomhed mod affaldssortering og genbrugsfaciliteter. Som følge af den store fokus på forurening forventes et øget fokus på miljøvenlighed og bæredygtige løsninger også at slå igennem udenfor den offentlige sektor.  

IT og telekommunikation

Næst efter USA udgør Japan det største marked for telekommunikation. En potent kombination af deregulering of teknologisk innovation har ført til stærkere netværk de senere år. Industrien forventes at blive mere tilgængelig for udenlandske virksomheder, der tilbyder IT-produkter og –ydelser som følge af en generel bevægelse over mod international standarder.  

Farmaceutiske varer

Det farmaceutiske marked er verdens anden største – efter USA. Efterspørgslen forventes at stige i takt med, at det japanske samfund ældes og befolkningen i stigende grad lider af livsstilsrelaterede sygdomme såsom diabetes, hjerte-/kredsløbsproblemer og lignende.

Chef for handelsafdelingen
Dinna Aamand Hansen