Gå til indhold

Mål og prioriteter

Den danske ambassade i Tokyo er Udenrigsministeriets forlængede arm i Japan og medvirker til gennemførelsen af ministeriets mission.


Ambassadens fornemste opgave er at skabe værdi for Danmark i Japan samt fremme de gode relationer mellem Danmark og Japan.

Ambassaden hjælper desuden med at styrke danske og japanske handelsrelationer og derved åbne op for nye jobmuligheder i Danmark. Dette sker ved at yde hjælp til danske virksomheder, der ønsker at eksportere til Japan, og ved at promovere Danmark over for japanske virksomheder, der ønsker at investere i Danmark. Samtidig arbejder ambassaden på at øge det generelle kendskab til Danmark i Japan gennem en lang række Public Diplomacy-indsatser.

Missionen er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand. Samtidig skal Danmark bidrage til en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle.


Som led i organisationens mål- og resultatstyring indgår ambassaden hvert år en resultatkontrakt med Udenrigsministeriet. Heri fastsættes en række konkrete mål for ambassadens bidrag til de strategier, der skal sikre virkeliggørelsen af Udenrigsministeriets visioner eller målsætninger på en række forskellige arbejdsområder.

 

Visioner

På Danmarks Ambassade i Tokyo bidrager vi særligt til opfyldelsen af følgende visioner:

  • Vi skal sikre et konkurrencedygtigt, synligt og aktivt Danmark i en globaliseret verden.
  • Vi skal bidrage til international sikkerhed og stabilitet.
  • Vi skal bidrage til en fri, retfærdig, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig verden.
  • Vi skal være et fleksibelt og veldrevet globalt netværk for regeringen.
  • Vi skal bidrage til borgernes udenrigstjeneste.

 

Resultater

Vores resultater måles årligt og indrapporteres til Udenrigsministeriet. Opfyldelsen af målene er afgørende for det kommende år, f.eks. hvad angår budgetjusteringer. Af tidligere opnåede resultater kan nævnes:

  • Vi har tiltrukket investeringer til Danmark og hjulpet til med at identificere og nedbryde lokale handelsbarrierer.
  • Vi har udbygget den kommercielle indsats indenfor energi- og miljøområderne.
  • Vi har leveret indberetninger og analyser på områder såsom Japans forhold til Stillehavsregionen og Nordøstasien, Japans politiske rolle i det regionale samarbejde i Asien og Japans handelspolitik.
  • Vi har fremmet danske klimasynspunkter og samarbejdet med Japan ved gennemførelse af højniveaumøder, herunder et dansk ministermøde i Japan.
  • Vi er nået ud til et bredere japansk publikum gennem public diplomacy-tiltag med information om Danmark som et højteknologisk, miljøvenligt land med et højt uddannelsesniveau.

kontakt:

Jonathan Benjamin Knudsen

Ambassadens souschef 

[email protected]