Spring til indhold

Dobbelt statsborgerskab

Nye regler om dobbelt statsborgerskab fra 1. september 2015

Dobbelt statsborgerskab

Reglerne for dobbelt statsborgerskab for personer som er født til dansk statsborgerskab, er beskrevet på siden om pas til børn.

Reglerne for dobbelt statsborgerskab for personer som enten har mistet dansk statsborgerskab fordi de har erhvervet fremmed statsborgerskab senere i livet, eller som ønsker at erhverve dansk statsborgerskab, er beskrevet herunder.

I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

  1. Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab
  2. En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ressortansvaret på området, mens Statsforvaltningen står for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring.

Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der generel information og vejledning om reglerne for statsborgerskab.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?
Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Statsforvaltningen - også fra udlandet. På Statsforvaltningens hjemmeside er der information og vejledning om de nærmere regler.

Hvordan får jeg et dansk pas?
Du vil kunne søge om et dansk pas, når Statsforvaltningen har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab.

Bemærk at Japan fortsat ikke tillader dobbelt statsborgerskab efter det 22. fyldte år.