Gå til indhold

Fødevarer & Landbrug

Fødevarer er Danmarks største eksportvare til Japan og udgør i alt 37% af den samlede vareeksport.

Det japanske marked for fødevarer er et højprismarked med en samlet værdi på over 3.000 mia. DKK. Samtidigt har Japan en meget lav selvforsyningsgrad for fødevarer på 38%, og er derfor kritisk afhængig af importerede fødevarer, herunder fra Danmark, der i 2017 eksporterede fødevarer for 5,1 mia. DKK til Japan. Samlet set udgør fødevareeksporten godt 37% af den samlede danske vareeksport til Japan.

Traditionelt set har råvarer til forarbejdningsindustrien (Food Service) tegnet sig for langt størstedelen af den danske fødevareeksport, herunder især eksporten af svinekød og mejeriprodukter der også i 2017 til sammen udgjorde 84% af den samlede danske fødevareeksport til Japan. Herudover opleves også stigende salg af ingredienser.

Siden 2012 er værdien af den samlede fødevareimport til Japan steget med over 20 %. Sammenholdt med et meget stort strukturelt efterslæb i landbruget, den lave selvforsyningsgrad og at foderproduktionens selvforsyningsgrad er nede på 27 %, er konklusionen klar: Japan vil – på trods af faldende befolkning – også i fremtiden have en meget betydelig import af fødevarer, herunder ikke mindst animalske fødevarer.

Den økologiske sektor og forbrug er indtil videre svagt udviklet, men der opleves en stigende interesse fra store supermarkedskæder for at udvide da japanske forbrugere er meget påvirket af vestlige trends, hvilket også kan være interessant for danske producenter. Convenience butikker oplever også stigende interesse for specielt fødevarer i små indpakninger og færdigretter, da mange forbrugere bruger en stor del af deres tid på farten. Et stigende antal singler og ældre, der bor alene betyder også at små størrelser af højkvalitetsfødevarer og ready-to-eat er mere og mere efterspurgt.

Chef for handelsafdelingen
Dinna Aamand Hansen

Fødevarer & Landbrug
Jesper Vibe-Hansen
Miho Matsumoto