Gå til indhold

Energi og Klima

Ambassaden i Tokyo er udpeget som klimafrontpost, hvormed energi- og klimadagsordenen er en central del af ambassadens arbejde – både politisk og kommercielt. Som energipraktikant vil du få erfaring med at assistere ambassadens varetagelse af myndigheds-samarbejdet mellem Danmark og Japan på energiområdet. Samtidigt får du et unikt indblik i det grønne diplomati, samarbejdet med japanske interessenter og Danmarks globale arbejde for at indfri Paris-Erklæringen. 

Overordnet vil du som energipraktikant bidrage til at:

  • Myndigheds-samarbejdet omsættes til konkrete aktiviteter og resultater, herunder udarbejdelse af materiale til og deltagelse i rådgivning af japanske myndigheder og virksomheder omkring udbygning af vedvarende energi og grøn omstilling af energisektoren både på nationalt og regionalt/lokalt i Japan.
  • Bygge bro mellem det rent tekniske rådgivningsarbejde og det grønne klimadiplomati.
  • Udarbejde indberetninger om Japans nationale og internationale klima- og energipolitik.

På ambassaden arbejder vi som et team, og du skal være indstillet på mange forskelligartede opgaver. Opgaverne vil bevæge sig på tværs af den politiske og den handelsmæssige afdeling og vil involvere research, udarbejdelse af analyser, mødedeltagelse og selvstændige projekter.

Det vil være en fordel, hvis du har indsigt i den danske energimodel og generel viden om klima- og energipolitik.

Ambassaden ønsker at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant via [email protected].

Ansøgningen på max. én side vedlagt CV til Energi & Klima bedes udfærdiget på engelsk. 

Se mere om, hvordan du søger stillingen her.

Generelle spørgsmål:
[email protected]

 

Praktikvejleder:
Sune Strøm
Sektorekspert - Økonomisk diplomati i energi
[email protected]