Gå til indhold

Fødevarer & Landbrug

Som praktikant i afdelingen for Fødevarer & Landbrug bliver din opgave primært at assistere Statskonsulenten inden for fødevarepolitiske spørgsmål og dansk eksport af landbrugs- og fødevareprodukter.

Fødevareeksporten udgør godt 37 % af den samlede danske vareeksport til Japan, hvilket gør ambassadens afdeling for Fødevarer og Landbrug til en vigtig brik i dansk varehandel til Japan. Afdelingen beskæftiger sig med myndighedsopgaver og eksportfremme, herunder bistand til danske eksportører og organisationer. Som praktikant bliver man bredt involveret i afdelingens opgaver, med mulighed for at arbejde med emner inden for både politik og handel. Med ikrafttrædelsen af den økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og Japan 1. februar 2019 (verdens mest omfattende frihandelsaftale) er der ekstra fokus på markedsadgang og regelsamarbejde. Det giver praktikanten unikt indsigt i maskinrummet for internationalt handelssamarbejde.


Arbejdsopgaverne indebærer blandt andet:

  • Planlægning og eksekvering af delegations- og ministerbesøg
  • Udarbejdelse af analyser om den japanske fødevaresektor
  • Formidling af viden om den danske fødevareklynge
  • Deltagelse i møder i EU delegationen, ministerier, organisationer, mm.
  • Udarbejdelse af handelsstatistikker


Praktikopholdet sikrer et bredt indblik i de politiske og økonomiske emner der relaterer sig til landbrugs- og fødevaresektoren, samt en god forståelse for danske fødevarevirksomheders interesse i det japanske marked, og hvordan ambassaden kan bistå disse.

For praktikanter i afdelingerne Handel & Investering samt Fødevarer & Landbrug vil der være mulighed for at søge et legat, der specifikt gives til disse stillinger.

På ambassaden arbejder vi som et team, og du skal være indstillet på mange forskelligartede opgaver. Ambassaden ønsker at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant via [email protected].

Ansøgningen på max. én side vedlagt CV til Fødevarer & Landbrug bedes udfærdiget på dansk.  

Se mere om, hvordan du søger stillingen her.

kontakt:

Generelle spørgsmål:

[email protected]