Gå til indhold

Public Diplomacy & Kommunikation

Som Public Diplomacy-praktikant er det din opgave, at bidrage med at skabe opmærksomhed omkring ambassadens generelle arbejde i Japan, såvel som i Danmark, samt at udbrede kendskabet til danske værdier og traditioner i Japan. 

Praktikantens opgaver vil variere fra semester til semester, og fra uge til uge afhængigt af ambassadens arbejde, lokale arrangementer og officielle besøg. Der er desuden være fokus på kommunikationen og synliggørelsen af de afledte effekter fra det diplomatiske arbejde, hvor du vil indgå som aktiv del i kommunikationsteamet, der med overblik over resten af ambassadens afdelinger lægger strategien for videreformidling.

Som praktikant skal du formidle ny viden og erfaringer fra det eksisterende samarbejde mellem Danmark og Japan, hvorfor det vil være gavnligt med gode skriftlige og kommunikative egenskaber. Kendskab til japansk vil være en fordel, men ikke en betingelse. Praktikanten forventes også at stå for opdateringer på sociale medier, redigering af ambassadens hjemmeside, komme med nye ideer til promovering af Danmark og generelt kunne arbejde kreativt. Samtidig vil du indgå i idéudviklingen, planlægningen samt udformningen af projekter og begivenheder i forbindelse med ambassadens generelle udenrigspolitiske arbejde. Du vil derfor komme til at arbejde sammen med ansatte fra alle ambassadens afdelinger og få indblik i forskellige tilgange til fx projektledelse. På mange måder vil du som Public Diplomacy-praktikant være med til at forme og pleje Danmarks image i Japan udadtil.

Konkrete opgaver kan være:

  • SoMe
  • Webdesign
  • Eventplanlægning
  • Svarer på eksterne henvendelser 
  • Idéudvikling og research
  • Diverse skriveopgaver og præsentationer 
  • Ad-hoc opgaver
  • Funding og afrapportering 

 

Ambassaden ønsker at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens mange opgaver. Du er velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant via [email protected].

I ansøgningen er det afgørende at angive, hvad du konkret kan bidrage med i forhold til ambassadens og afdelingens arbejde. Ansøgningen skal max. være én side og skrives på engelsk.

Se mere om, hvordan du søger stillingen her.

kontakt:

Generelle spørgsmål:
[email protected]


Praktikvejleder:
Maja Sofie Burgaard
Souschef
[email protected]