Gå til indhold

Politik & Økonomi

Som praktikant i Afdelingen for Politik & Økonomi vil du beskæftige dig med mange forskellige opgaver og problemstillinger knyttet til både japansk indenrigspolitik, Japans stilling regionalt og globalt samt ikke mindst det bilaterale forhold mellem Danmark og Japan.

Afdelingen består af ambassadens souschef samt to lokalansatte, som praktikanten bistår i deres daglige arbejde med løsningen af såvel analytiske som praktiske opgaver. Praktikantens opgaver varierer meget alt afhængigt af de aktuelle opgaver, men vil med høj sandsynlighed ligge inden for følgende opgavetyper:


  • Forberedelse af besøgsaktiviteter, herunder politiske og royale delegationsbesøg i begge retninger
  • Løbende udarbejdelse af indberetninger eller rapporter om centrale og relevante problem-stillinger
  • Deltage i og afrapportere fra diverse møder og konferencer, herunder også ift. store enkeltstående begivenheder i Japan som OL 2020, G20 e.l.
  • Informationssøgning
  • Arbejde med opprioriteringen af det Strategiske Partnerskab mellem Danmark og Japan (i samarbejde med ambassadens PD-praktikant)
  • Diverse ad hoc

Ambassaden søger en dygtig praktikant med gode analytiske færdigheder, og vi forventer, at du kan arbejde struktureret samt har kendskab til og interesse for international politik. Ambassaden ønsker, at praktikopholdet skal bidrage til praktikantens udvikling og uddannelse samt give et godt og nyttigt indblik i udenrigstjenestens opgaver. Det vil langt hen af vejen derfor også være muligt for praktikanten selv at opsøge opgavetyper eller møder inden for områder, der måtte interessere praktikanten.

Ansøgninger til den politiske afdeling bedes udfærdiget på dansk. Se mere om, hvordan du søger stillingen her.

Du er også velkommen til at stille uddybende spørgsmål ved at sende en mail til den nuværende praktikant i afdelingen via [email protected].

kontakt

Generelle spørgsmål:
[email protected]


Praktikvejleder:
Maja Sofie Burgaard
Souschef
[email protected]