Gå til indhold

Kørekort

Alle personlige henvendelser kræver forudgående aftale pr. e-mail [email protected]

Ambassaden kan modtage og videresende ansøgninger om følgende typer kørekort, og i alle tilfælde er sagsbehandlingstiden mindst en måned:

  • Internationalt kørekort (gyldigt i ét år, kun gammel type kan anvendes i Japan)
  • Fornyelse eller erstatningskørekort for bortkommet kørekort (begge tilfælde kun borgere med fast bopæl i Danmark)

Internationalt kørekort

OBS: Kun international kørekort udstedt i overensstemmelse med Genevekonventionen 1949 (gammel type) er gyldigt i Japan. Internationalt kørekort udstedt i overensstemmelse med Wienerkonventionen 1968 (ny type) er ikke gyldigt til kørsel i Japan. Konventionen står på forsiden af kørekortet.

Ved midlertidigt ophold i Japan i op til et år kan gyldigt internationalt kørekort anvendes. Man kan ikke lovligt føre motorkøretøj i Japan med et dansk kørekort uden også at have et gyldigt dansk internationalt kørekort.

Dansk internationalt kørekort er gyldigt i ét år og udstedes kun af danske kommuner. Hvis man har behov for et internationalt kørekort som er gyldigt fra starten af opholdet i Japan, er det derfor nødvendigt at ansøge om internationalt kørekort hos hjemkommunen inden rejsen til Japan.

Ved ansøgning om international kørekort på ambassaden i Tokyo eller på et af de danske konsulater i Japan, sendes ansøgningen til hjemkommunen i Danmark. Der skal forventes en ventetid på ca. en måned før man har det internationale kørekort i hånden i Japan. Ambassaden og konsulaterne kan hverken udstede eller forlænge gyldigheden af internationale kørekort.

Før international kørekortsansøgning på ambassaden, venligst bestil tid på [email protected]. For international kørekortansøgning på et konsulat, venligst kontakt konsulatet for tidsbestilling: https://japan.um.dk/rejse-og-ophold/danske-konsulater.

På ansøgningsdagen, venligst medbring: 
Ansøgningsblanket P22 udfyldt i to eksemplarer
- Nuværende dansk kørekort
- To pasfotos
- Pas for identifikation
- K
vittering for forudbetaling af gebyr. Se siden om gebyr for detaljer.

Det nye kørekort bliver lavet i Danmark og sendt til ambassaden til udlevering. Forsendelsen tager cirka en måned og ambassaden har ikke mulighed for at fremskynde processen.

Venligst bemærk, i det tilfælde at kommunen i Danmark skulle have spørgsmål vedrørende ansøgningen af det internationale kørekort, vil ansøgeren blive kontaktet direkte af kommunen.

Det internationale kørekort afhentes på ambassade eller konsulat, eller fremsendes til ansøger hvis ansøger har indleveret en frankeret returkuvert med udfyldt adresse sammen med ansøgningen. Ambassaden anbefaler Japan Post 180 yen Smart Letter kuvert, eller Letter Pack kuverter frankeret med 510 yen eller 360 yen. Kuverterne kan købes på posthuset. Ambassaden sender ikke anden form for registreret post og kontrollerer ikke korrekt frankering af manuelt frankerede kuverter.

Fornyelse og erstatningskørekort

Kun borgere med fast bopæl i Danmark kan indlevere ansøgning om fornyelse eller erstatningskort for mistet dansk kørekort til ambassaden.

Fra 1. januar 2017 skal alle som har dansk kørekort, men som ikke har fast bopæl i Danmark, henvende sig til politiet i deres bopælsland med henblik på fornyelse af kørekort. Borgere uden fast bopæl i Danmark kan ikke indlevere ansøgning om fornyelse af kørekort til ambassaden.

Før kørekortsansøgning på ambassaden, venligst bestil tid på [email protected]. På ansøgningsdagen, venligst medbring ansøgningsblanket P22 udfyldt i to eksemplarer, nuværende dansk kørekort (ved mistet kørekort, venligst indlever dokumentation for at det mistede kørekort er anmeldt til lokalt politi) og to pasfotos. Det nye kørekort bliver lavet i Danmark og sendt til ambassaden til udlevering.

Spørsmål om bopælsforhold i Danmark skal rettes til hjemkommunen i Danmark.

Japansk kørekort ved bopæl i Japan

Den maksimale periode der må køres på internationalt kørekort i Japan er et år.  Ved fast længerevarende ophold i Japan skal der i stedet ansøges om ombytning fra dansk til japansk kørekort på et japansk kørekortkontor.

Det danske kørekort skal forinden være oversat til japansk. For oversættelse af dansk kørekort til japansk henvises til Japan Automobile Federation. Vejledning om oversættelse og gebyr findes på JAFs hjemmeside: http://www.jaf.or.jp/inter/translation/index_e.htm

Vedr. ansøgning om japansk kørekort, venligst følg vejledning fra det japanske politi. Politiet i Tokyos hjemmeside: http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/english/traffic_safety/index.html

Borgere udenfor Tokyo bør henvende sig til det lokale politi for information om hvor og hvordan der kan ansøges. Ved behov for yderligere information om japansk kørekort, kontakt venligst det japanske politi.

Erklæring om ret til at føre motorkøretøj i Danmark

Hvis man, i forbindelse med ansøgning om kørekort i Japan, har behov for en erklæring om ret til at føre motorkøretøj i Danmark, kan erklæringen fås ved skriftlig henvendelse til Rigspolitiet i Danmark.

Adresse:

Rigspolitiet
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Denmark

E-mail: [email protected]

Erklæring om ophold i Danmark

Hvis man, i forbindelse med ansøgning om kørekort i Japan, har behov for en erklæring om sit ophold i Danmark, kan erklæring om bopæls- og skatteforhold fås ved henvendelse til SKAT i Danmark. Man bør sikre sig at blanketten udstedes på engelsk samt få blanketten legaliseret hos legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet.

Alle spørgsmål om blanketten skal rettes til SKAT i Danmark: http://www.skat.dk/

Alle spørgsmål om legalisering skal rettes til legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/

Læs mere

http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/pasbilleder.htm http://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/

kontakt

Den konsulære sektion
Email:
[email protected]