Gå til indhold

Legalisering af dokumenter

Legalisering af dokumenter og oversættelser heraf, foretages af myndighederne i det land som har udstedt dokumentet. Den danske ambassade i Tokyo kan ikke legalisere hverken originaldokumenter eller oversættelser

Legalisering af japanske dokumenter

I forbindelse med dokumentation som skal indleveres til danske myndigheder, kræves ofte legalisering af både de japanske originaldokumenter og af oversættelserne.

Der skelnes i Japan mellem legalisering af originaldokumenter og oversættelser.

Originaldokumenter

Hvis japanske originaldokumenter skal legaliseres, skal man henvende sig til det japanske udenrigsministerium, som påtegner dokumentet med et såkaldt apostillestempel. Information om legalisering hos det japanske udenrigsministerium findes på hhv. engelsk på ministeriets websted, samt på japansk på samme websted.

Oversættelser

Hvis oversættelser af japanske dokumenter skal legaliseres, skal man henvende sig til en offentlig notar i Japan. Listen over offentlige notarer i Japan findes på foreningen for offentlige notarers hjemmeside (kun på japansk).

OBS: Den danske ambassade i Japan kan ikke legalisere hverken japanske originaldokumenter eller oversættelser af japanske documenter.

Legalisering af danske dokumenter

I forbindelse med dokumentation som skal indleveres til japanske myndigheder, kræves ofte legalisering af både de danske originaldokumenter og af oversættelserne. En del danske dokumenter udstedes dog på engelsk. I så fald kan man ofte nøjes med at indlevere et legaliseret originaldokument. Det skal man undersøge hos den japanske myndighed som skal modtage dokumentet.

Hvis de japanske myndigheder beder om legalisering af danske dokumenter skal man henvende sig til Legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet i København, som er den eneste danske myndighed som legaliserer danske dokumenter. Læs mere om legalisering og gebyr på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Hvis man skal have legaliseret et dansk dokument, men man allerede befinder sig i Japan, kan man bede den udstedende danske myndighed om at sende dokumentet til Legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet, som så kan legalisere dokumentet og sende det til Japan. Borgeren aftaler direkte med legaliseringskontoret hvordan det legaliserede dokument skal udleveres til borgeren (f.eks. personlig afhentning på ambassaden mod gebyr).

OBS: Den danske ambassade i Japan kan ikke legalisere hverken danske originaldokumenter eller oversættelser af danske dokumenter.