Gå til indhold

Ansøgning på honorære konsulater

Der kan ansøges om dansk pas på honorære konsulater for de typer pasansøgninger som ikke kræver optagelse af biometri (elektronisk fingeraftryk og elektronisk underskrift). Det drejer sig om pas til børn under 12 år (alle ansøgningstyper), forlængelse af gyldighed af eksisterende pas, samt provisorisk pas (nødpas).

Ansøgning om pas på Danmarks Honorære Konsulater i Japan.

Kan anvendes for de typer pasansøgninger som ikke kræver optagelse af biometri (elektronisk fingeraftryk og elektronisk underskrift). Det drejer sig om pas til børn under 12 år (alle ansøgningstyper), forlængelse af gyldighed af eksisterende pas, samt provisorisk pas (nødpas).

Reglerne for dokumentation på konsulaterne er de samme som for ansøgning på ambassaden. Der skal derfor medbringes de samme dokumenter på konsulatet som på ambassaden. Kravene til dokumentation for de enkelte ansøgningstyper kan ses på de relevante undersider under menuen pas, her på hjemmesiden.

Formålet med fremmødet på konsulatet er indlevering af ansøgning og dokumentation, samt identifikation af ansøger. Selve sagsbehandlingen og afgørelsen foretages af ambassaden.

Ansøgningsprocessen på konsulaterne er beskrevet i den engelsksprogede vejledning i linket nederst på siden.

Vejledningen er målrettet ansøgning om:

- Pas til børn under 12 år.

- Forlængelse af gyldighed for eksisterende pas.

- Provisorisk pas (nødpas).

Det er disse typer pasansøgning som kan foretages på de honorære konsulater. I tilfælde af provisorisk pas er der ofte behov for yderligere dokumentation til etablering af ansøgers identitet, men konsulatet vil I så tilfælde være i telefonisk kontakt med ambassaden på ansøgningsdagen.

Vejledningen er udfærdiget på engelsk så der ikke opstår misforståelser mellem ansøger og konsulat, men gengives her i kort form på dansk:

For kortere sagsbehandlingstid på dagen, opfordres ansøger til på forhånd at sende en kopi af alle dokumenter med posten til ambassaden, inkl. kopi af fotosiden i pas.

Ansøger aftaler selv tid direkte med konsulatet. Kontakt til konsulaterne findes på denne side.

Ansøger medbringer de originale dokumenter og de relevante originale pas til konsulatet.

Konsulatet scanner kopierne og sender dem til ambassaden, som foretager afgørelse og informerer konsulatet om resultatet.

Alle spørgsmål om selve sagsbehandlingen skal rettes direkte til ambassaden på [email protected].

 

Betaling af gebyr:

Ved ansøgning på konsulatet i Nagoya betales gebyret i kontant og i lige penge til konsulatet.

Ved ansøgning på konsulaterne i Osaka, Fukuoka, Sapporo, og Hiroshima betales gebyret via bankoverførelse, ligesom hvis ansøgningen fandt sted på ambassaden i Tokyo. 

Vejledning og oversigt over gældende pasgebyr findes i dette link.