Gå til indhold

Attester og certifikater

Attestation af underskrift /  "Certificate of Signature"

Attestation af underskrift, "Certificate of Signature", anvendes i visse tilfælde ved afgivelse af underskrift i Japan, f.eks. ved indgåelse af kontrakter, når underskriveren ikke har et personligt stempel (jitsuin/実印) registreret hos de japanske myndigheder.

Attesten udstedes af ambassaden i Tokyo samt på de danske honorære konsulater i Japan. Attesten udstedes til borgere i Danmark, samt i visse tilfælde udlændinge som er ansat i danske virksomheder.

Attesten udstedes ved personligt fremmøde og kræver forudgående aftale samt forudgående gebyrbetaling til ambassadens bank.

For aftale på ambassaden, venligst skriv til [email protected] og oplys foretrukne dage og tider til personligt fremmøde. Tider kan lægges på hverdage mellem 9:30-11:30 og 13:30-16:00, undtaget japanske helligdage hvor der ikke kan tilbydes tider. Ambassaden bekræfter aftalen pr. e-mail og anviser en tid så tæt som muligt på det ønskede.

For aftale på et konsulat, venligst kontakt konsulatet direkte. Kontaktinformation findes på denne side: https://japan.um.dk/rejse-og-ophold/danske-konsulater.

På dagen for fremmødet medbringes pas samt kvittering for indbetaling af gebyr, som kun kan betales i banken på forhånd. For gebyrbeløb se linjen "Attester, certificater" på ambassadens gebyrside: https://japan.um.dk/rejse-og-ophold/gebyrer hvor der også findes vejledning til bankbetaling.

Attesten udleveres med det samme, eller når bankbetaling har fundet sted, og ekspeditionen tager op til 30 minutter.

Bemærk: Der påføres ikke adresse på attesten.

Hvis modtageren af attesten også kræver dokumentation for underskriverens bopæl, anbefaler ambassaden følgende:

Ved bopæl i Danmark: Kontakt den danske bopælskommune og få en bopælsattest udstedt på engelsk. Bopælsattesten skal efter ambassadens erfaring altid legaliseres for at den japanske modtager accepterer attestens gyldighed. Legalisering skal foretages af Legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet i Danmark. Læs mere om legalisering på denne side: https://japan.um.dk/rejse-og-ophold/laengere-ophold/legalisering-af-dokumenter.

Ved bopæl i Japan: Spørg modtageren hvad som kræves. Den mest almindeligt anvendte attest til dokumentation af bopæl i Japan er "Certificate of Residence" (juuminhyou/住民票) som udstedes af den japanske bopælskommune.

Øvrige attester

Ambassaden udfører ikke notarialforretninger, herunder verifikationspåtegning af kopier (altså bekræftelse på at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument, også kaldet "certified copy" eller "true copy").

Det skyldes en regelændring som trådte i kraft 1. november 2017, jf. meddelelse fra legaliseringskontoret i Udenrigsministeriet: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering/verificering-af-dokumenter/.

Borgere som skal bruge dokumenter som vedrører notarialforretninger, skal for danske dokumenters vedkommende henvende sig til en dansk notar. De forskellige danske retskredse findes på www.domstol.dk. Bemærk dog at at en dansk notar i mange tilfælde ikke har mulighed for at lave en certified copy af eksempelvis et uddannelsesbevis. Kopien skal i de fleste tilfælde laves af den udstedende myndighed (f.eks. uddannelsesinstitutionen).

Hvis ansøger skal bruge et notarpåtegnet dokument som stammer fra Japan, bør vedkommende kontakte en japansk notar. Japanske notarers hjemmeside (kun på japansk): http://www.koshonin.gr.jp/.

///