Spring til indhold

Provisorisk pas (nødpas)

Anvendes ved mistet pas. Kræver politianmeldelse, erklæring om mistet pas, 2 pasfotos samt sikker identifikation

Provisorisk pas, eller nødpas, er en midlertidig erstatning for et mistet pas. Udstedes hvis et almindeligt pas er mistet.

Ansøgningsproceduren beskrevet herunder gælder kun for ambassaden i Tokyo. Proceduren for ansøgning på konsulater findes i dette link. Bemærk den engelsksprogede PDF nederst i linket.

Forberedelse:
- Bestil tid på e-mail på tyoambcon@um.dk. Skriv i så god tid som muligt i forvejen.
- Anmeld det mistede pas til det lokale politi. Husk at få en kvittering for anmeldelsen.
- Anskaf 2 pasfotos 35x45 mm. Shibuya station er nærmeste station med pasfotoautomat. Se detaljer om krav til pasfoto fra det danske politi i dette link Ambassaden har ikke mulighed for at printe pasfoto til nødpas.
- Udskriv og udfyld ansøgningsskema.
- Udskriv og udfyld erklæring om mistet pas.
- Betal gebyr til ambassadens bank.

På ansøgningsdagen:
- Medbring udfyldt ansøgningsskema, kvittering for bankbetaling, 2 pasfotos, politirapport om mistet pas, samt dansk billed-ID. Hvis muligt indleveres også kopi af eksisterende pas.
- Tidforbrug: ca. 45-60 minutter, afhængigt af om der ansøges om nyt pas samtidig.

Der kan ansøges om nyt pas ved samme lejlighed. I det tilfælde betales kun gebyr for det nye pas. Det nye pas kan sendes til udlevering hos en kommune i Danmark eller en anden dansk repræsentation i udlandet.

Efter ansøgning:
- Sagsbehandlingstid: Ingen efterfølgende sagsbehandlingstid. Provisorisk pas udstedes på ansøgningsdagen.
- Hvis der samtidig er bestilt nyt pas er sagsbehandlingstiden for det nye pas gennemsnitligt 3 uger, afhængig af udleveringsstedet. Provisorisk pas skal afleveres til annullering før udlevering af nyt pas.

Særligt om nødpas:
Der skal så vidt muligt fremskaffes og fremvises anden dansk legitimation, hvoraf personnummer og billede fremgår. Det er en fordel hvis ansøger også er i besiddelse af en kopi af det mistede pas. Har ansøger mistet al sin danske legitimation tager processen længere tid, idet ambassaden skal foretage en række kontrolcheck hos politiet og evt. andre myndigheder i Danmark.

Bemærk at flere lande afviser provisoriske pas. Ansøger bør derfor undersøge dette hos myndighederne for rejsedestinationen, inden der ansøges om provisorisk pas.