Spring til indhold

Pas

Alle henvendelser skal ske via e-mail til den konsulære sektion på tyoambcon@um.dk. Assistance til danskere i akut nød: +81 (0)3 3496 3001

 Ansøgningsproces

Følg vejledningen herunder som gælder for alle ansøgninger om pas. Læs derudover om detaljer og individuelle krav til dokumentation mv. på de relevante undersider for de enkelte pastyper.

1. Tidsbestilling
- Skriv til: tyoambcon@um.dk.

- Emne: "Ansøgning om pas" og ansøgers navn.

- Oplys telefonnummer og et par dage og tider som passer til ansøgning.

- Afvent bekræftelse pr. email.

- Ansøgningstider lægges på hverdage fra 9:30-11:30 og fra 13:30 til 16:30.

- Der kan ikke ansøges om pas i weekender og på ambassadens øvrige lukkedage.

2. Ansøgningsskema
- Pasansøgningsskemaet udfyldes og underskrives på forhånd (gælder alle typer ansøgninger).Pasansøgningsskemaet findes i linket nederst på siden.

- OBS: Hvis tidligere pas er bortkommet udfyldes også underskrevet erklæring om bortkommet pas og der medbringes lokal politirapport og anden dokumentation for identitet. For detaljer og link til erklæring om bortkommet pas, se information om nødpas.

- Skemaets øverste del udfyldes af ambassaden: Myndighedskode, stempel og dato samt felterne 1, 2 og 3.

- Ansøger udfylder de øvrige felter i skemaet som følger:

A "Pasansøgeren"

- Hvis ansøger ikke har et dansk cpr-nummer skrives fødselsdato (DD MM ÅÅ) og XXXX.

- Der anvendes ansøgers faste bopæl (den bopæl hvor man er registreret hos de offentlige myndigheder).

- En e-mailadresse bedes tilføjet i marginen nederst på skemaets første side. Felt A fortsætter på side 2 med oplysninger om ansøgers statsborgerskab og nuværende pas.

- Der kræves ikke redegørelse for andet statsborgerskab for personer under 22 år.

B "Underskrift"

- Ansøgers egen underskrift.

- Ved ansøgning af børn under 6 år underskriver en af forældremyndighedsindehaverne på barnets vegne.

- Hvis ansøger har dobbelt statsborgerskab og identificerer sig med japansk dokumentation (f.eks. japansk pas) hvori underskriften er skrevet med kanji (japanske skrifttegn), men ønsker at underskrive sig med danske bogstaver i passet, anbefales det at underskrive sig med begge former i ansøgningsskemaet, adskilt af skråstreg således: Underskrift med japanske tegn / Underskrift med danske bogstaver.

C: "Samtykkeerklæring"

- Udfyldes kun ved ansøgning om pas til personer under 18 år.

- Ansøgere under 18 år skal som alle andre ansøgere møde personligt frem.

- Det er valgfrit om forældremyndighedsindehaverne møder personligt frem på ansøgningsdagen.

- Forældremyndighedsindehavere som møder personligt frem skal identificere sig med pas (eller anden billed-ID hvis vedkommende ikke ejer et pas).

- Hvis en forældremyndighedsindehaver ikke møder personligt frem, skal der indleveres elektronisk samtykkeerklæring. Forældremyndighedsindehavere som ikke har adgang til den elektroniske samtykkeerklæring skal vedlægge underskrevet kopi af fotosiden i vedkommendes pas (eller anden billed-ID hvis vedkommende ikke ejer et pas). På kopien skrives "Samtykke til udstedelse af pas til [ansøgers navn og fødselsdato]". Kopien skal, ud over underskrift fra ejeren, være tilføjet tydelig adresse, tlf., og e-mail.

- Hvis en eller begge forældremyndighedsindehavere ikke er barnets biologiske forældre eller hvis kun en af forældrene eller en værge har forældremyndighed over barnet, kræves behørig dokumentation for myndigheden over barnet.

- Forældremyndighedsindehavere med japansk statsborgerskab bedes bemærke at der på dansk ikke opereres med forskel på dansk og japansk underskrift. Hvis forældremyndighedsindehaveren i forvejen har underskrevet sig med kanji (japanske skrifttegn) i sit japanske pas, anvendes tilsvarende underskrift i samtykkeerklæringen.

D: Afkryds om passet ønskes tilsendt eller afhentet.

- Ansøgers eksisterende pas skal annulleres inden udlevering af det nye pas. Man får det annullerede pas tilbage sammen med det nye pas.

- Hvis passet afhentes personligt, giver ambassaden besked på e-mail når det nye pas er ankommet. Der aftales en dato og tid til afhentning, og på afhentningsdagen medbringer ansøger sit eksisterende pas til annullering.

- Hvis passet ønskes tilsendt er det lettest at medbringe en frankeret svarkuvert på ansøgningsdagen og samtidig deponere sit eksisterende pas hos ambassaden. Når det nye pas ankommer annullerer ambassaden det gamle pas og sender begge dele til ansøger i den frankerede svarkuvert.

- Hvis ansøger skal bruge sit pas i ansøgningsperioden, skal ansøger så sende det gamle pas med posten når ambassaden giver besked at det nye pas er ankommet. Ansøger kan i det tilfælde enten medbringe en frankeret svarkuvert på ansøgningsdagen eller sende en frankeret svarkuvert sammen med det gamle pas.

- Ambassaden anbefaler at anvende Japan Post Letter Pack kuvert som kan købes på posthuset. 

3. Pasgebyr
- Gebyr indbetales til ambassadens bank på forhånd. Vejledning og oversigt over gældende pasgebyr findes i dette link.

-Der kan ikke betales på anden vis end ved bankoverførsel (altså hverken kontant, med kreditkort, med check, med Mobile Pay, eller sendes penge med posten).

- Hvis der ansøges om flere forskellige typer pas til samme ansøger samtidig, betales kun ét gebyr for hver ansøger (For eksempel hvis der ansøges om nyt pas og forlængelse af eksisterende pas samtidig).

- Der gælder særlige gebyrer, hvis der opstår akut behov for udstedelse af provisorisk pas (nødpas) udenfor ambassadens kontortid. Se linket ovenfor.

4. På ansøgningsdagen
- Ansøger fremmøder personligt. Kvittering for bankbetaling af gebyr fremvises. Ansøgningen modtages. Der optages biometri. Ekspeditionen tager ca. 30 minutter.

- Find detaljer og krav til dokumentation for de enkelte ansøgningstyper i menuen andetsteds på siden.

5. Udlevering af passet 
- Afhænger af ansøgningstypen. Læs på de relevante undersider for de enkelte pastyper.

6. Dokumentation
- Dokumenter som er udstedt af andre lande end EØS-landene eller Japan, skal som udgangspunkt være legaliserede. Det gælder både originaldokumenter og oversættelser. Legalisering foretages af det udstedende lands myndigheder.

- Ambassaden kan i tilfælde af tvivl om dokumentation altid forlange legaliserede dokumenter, også selv om dokumenterne stammer fra EØS-lande eller Japan.

7. Danske pas ved indrejse i Japan
- De japanske myndigheder godkender danske provisoriske pas
- De japanske myndigheder godkender EU-nødpas
- Danske statsborgere kan indrejse og opholde sig visumfrit i Japan i 90 dage
- Passet skal være gyldigt ved indrejsen til Japan og være gyldigt i perioden for hele opholdet

Kontakt:

Den konsulære sektion
E-mail:
tyoambcon@um.dk